Svetový deň starých rodičov

Svätý Otec František 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“.
 

ÚPLNÉ ODPUSTKY

 Apoštolská penitenciária vydala dňa 13. mája t. r. dekrét, ktorým sa udeľujú úplné odpustky pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

 Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa.

 Vzhľadom na pretrvávajúcu núdzovú situáciu v zdravotníctve a berúc do úvahy skutočnosť, že niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných dôvodov osobne sa zúčastniť na svätej omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu, alebo aj cez internet.

 Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho osamote.

 Na miestach, kde je kvôli zabráneniu šírenia nákazy osobná návšteva vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať odpustky aj prostredníctvom virtuálneho stretnutia.

 

Posolstvo pápeža Františka seniorom