Kurzy prípravy na manželstvo

Snúbenci môžu absolvovať Kurzy prípravy na manželstvo.
Termíny a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto mieste.