Kurzy prípravy na manželstvo

Snúbenci môžu absolvovať Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok.
Termíny kurzov v rámci Slovenska a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto mieste.