Sväté misie

Čo sú sväté misie?

Misie vo farnosti nazývané aj „ľudové misie“, sú formou duchovnej obnovy, ktorá dáva človekovi priestor pozastaviť sa nad samým sebou, aby si vypočul a pouvažoval nad tým, čo mu chce povedať Boh. Počas misií si kladieme základné a dôležité otázky: Prečo žijeme? Aký zmysel má náš život? Ako môžeme byť šťastní a čo nás robí nešťastnými? Kto som? K čomu ma Boh volá? Ako žiť každodenný život? Ako je to so smrťou a čo robiť keď mám hriechy? Ako zmeniť niečo, čo narúša a strpčuje môj život? Akú úlohu hrá v mojom osobnom živote viera? Kto je pre mňa Ježiš a prečo prišiel na svet? Čomu ma Ježiš učí?

Takýmito otázkami a inými sa budeme zaoberať počas Svätých misií, ktoré nám môžu pomôcť usporiadať si život a zároveň prehĺbiť poznanie Božieho plánu voči sebe i voči celému svetu. Počas týchto dní bude možné pristúpiť k sviatosti pokánia, vďaka ktorej môžeme nájsť riešenie na problémy nášho života. Je to čas na lepšie spoznanie viery v Boha a Jeho Cirkvi. Sväté misie nám dávajú príležitosť, aby sme si vo farnosti navzájom odpustili a obnovili voči sebe kresťanskú lásku.

Prosme Boha, aby sme sa v modlitbe a očakávaní daru Ducha Svätého dobre pripravili na tieto dni.

MODLITBA ZA SVÄTÉ MISIE

Otče, bohatý na milosrdenstvo, skrze tvojho Syna, ktorý sa stal človekom aby nás vykúpil, ťa pokorne prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k Bohu a aby sme našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal v nádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponúka, a takto nech je po celý život „na chválu jeho slávy“.
Amen.