Sväté omše za život

V tomto roku pokračuje 11. ročník projektu slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a ochrany rodiny.
Pre Spišskú diecézu pripadol mesiac máj, počas ktorého sa v 31 farnostiach slúžia sväté omše na tento úmysel: Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.