Púť do Svätej zeme

Prihlásiť sa možno osbne v sakristii v týždni po sv. omšiach.

Údaje potrebné pre CK: Meno a priezvisko, Kontaktná adresa (e-mail), Tel číslo, Dátum narodenia, Číslo pasu a jeho platnosť.