Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

  • Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: november 2018; január a marec 2019. Miesta a konania kurzu: Dolný Kubín 24. novembra 2018 od 14.00 – 18.00 h. Prihlásiť sa môžete do 20. novembra 2018. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu dkuspis.sk alebo www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2018
  • V Kňazskom seminári Biskupa Jána Vojtaššáka sa uskutoční  v dňoch 30. novembra 2018 – 02. decembra 2018 duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších. Srdečne vás pozývame. Informácie pre záujemcov u kňaza vo farnosti.

  • Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát. Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne svätá omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
  • Dňa 14. novembra 2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17. novembra 2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 1030 h. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 1000 h. sa začne modlitba posvätného ruženca. Všetkých srdečne pozývame na túto ďakovnú púť za dar života otca biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu v priamom prenose odvysiela Rádio Lumen.

  • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
  • Oravské centrum mládeže organizuje:
  • Oravské centrum mládeže organizuje v Trstenej v dňoch 09. – 11. novembra 2018 už 6. ročník Gospel workshopu. Prihlásiť sa naň môžu nielen aktívni speváci a zboristi, ale aj všetci tí, ktorí radi spievajú. Stanú sa súčasťou originálneho speváckeho zboru pod vedením dirigenta Colina Vassella z Veľkej Británie. A je to naozaj motivujúca skúsenosť. Prihlásiť sa môžete do 04. novembra 2018. Viac informácií nájdete na www.ozviac.sk.
  • Tohtoročné GDZN Tour sa blíži. A preto dávame do pozornosti, že v Oravskom centre mládeže aj tohto roku organizujeme Tour bus na Godzone z Oravy do Popradu. Bude 12. novembra 2018. Záväzné prihlasovanie je do 07. novembra 2018 na www.ozviac.sk.