Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

Miništrantský tábor /druhý termín/

Spišská Kapitula

24.8 – 28.8.2020

 Informácie:

 

         Z farnosti môžu prísť 2 miništranti (6. až 9. ročník)

       Tábor začíname v pondelok 24.8. o 12:30 obedom

                   (ale očakávať vás budeme už od 11:00)

         Končíme v piatok 28.8. o 10:00

       Cena: 60 €/osoba (platí sa pri príchode)

                   (Z toho miništrant: 20€, farnosť: 20€, Nadácia KS: 20€)

        

Čo si treba priniesť: veci osobnej potreby – spodné prádlo, pyžamo, športové oblečenie, oblečenie vhodné na sv. omšu, športovú obuv, prezúvky, kopačky, halovky, šiltovku, fľašu na vodu, baterku, pršiplášť, malý batoh na výlet, KARTIČKU POISTENCA, prípadne lieky a pod.

 

Prihlasovanie na dole uvedené kontakty najneskôr do: 30.7.2020

                            (ale najlepšie, čo najskôr, aby sa neminuli voľné miesta:)

 

 

!!! Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu nového Koronavírusu prosíme, aby rodičia vyplnili aj nasledujúce Čestné prehlásenie.

 

Kontakt: ministranti.kapitula@gmail.com / 0907417062

 

Návratku a čestné prehlásenie stačí priniesť osobne v deň príchodu.

 

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

 

NÁVRATKA

    Meno a priezvisko dieťaťa:…………………………………………..   Ročník ZŠ:…………………

    Farnosť: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

    Alergia? Problémy s jedlom? Lieky? (Napíšte nám prosím potrebné informácie.)

     ……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Tel. kontakt na rodičov………………………………………………………………………………………….

 

(Súhlasím s účasťou syna na miništrantskom tábore a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potrebu tábora a taktiež s vyhotovením foto a video materiálov na tábore.)

 

Čestné prehlásenie

 

Dole podpísaný/á ………………………………………………………………………………………………… ,

                                                           (meno, priezvisko rodiča)

 

bytom ……………………………………………………………………………………………………………….. ,

                                                       (ulica, číslo, obec, PSČ)

prehlasujem, že náš syn:

 

– v období posledných 2 týždňov nebol v zahraničí, rovnako ani nikto

   z našich rodinných príslušníkov,

– nie som si vedomý/á, žeby sme boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo  s osobou s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom,

– nemáme žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť

  svalov, celková únava a pod.), ani nikto z našich rodinných príslušníkov,

– nie sme v karanténe.

 

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

 

 

V ………………, dňa …………                       Podpis rodiča …………………………..

 

 

 

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.

Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár