Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

Mons. Štefan Sečka

Spišský diecézny biskup

Spišská Kapitula 9

053 04  Spišské Podhradie, SK

Spišské Podhradie, 2. septembra 2019

Vec:  List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy k DŠV II.

Milí bratia a sestry!

Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.

V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.

Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.

Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.

Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.

Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

Diecézna škola viery

Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v Trstenej uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom Trstená. Sv. omša sa začne o 1815 a po nej bude katechéza.

Novembrová katechéza sa bude týkať 4. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.

Mons. A. Tyrol, gen. vikár

 

Modlitební tažení kardinála Burkeho

Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.

Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě.

Situace církve je velmi vážná, a proto se musí katolíci kromě osobních záležitostí modlit také na konkrétní úmysl: Aby církev opět ozářilo světlo pravdy a v srdcích věřících zavládl mír.

Tato kampaň je odpovědí na množství zla, pro které ztrácí mnoho lidí odvahu. „Ani politika ani lidská rétorika nemohou vyřešit současnou morální krizi v Americe a ve světě. Potřebujeme Boží pomoc. Jaký je nejlepší  způsob, jak se postavit proti zlu potratů, eutanazie, homo-sňatků, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu? Potřebujeme „růžencové bojovníky“, prohlásil Thomas McKenna, předseda Catholic Action for Faith and Family.

Kardinál Burke: »První pokušení, se kterým Satan přichází, je ztráta odvahy. Pokušení je jen iluze, protože Kristus, který je v nás, nám dává odvahu i v nejtěžších okamžicích. Buďte odvážní, bratři a sestry, a mějte pevnou naději. Zaútočte spolu s námi na nebe!«

Tato modlitební iniciativa připomíná Růžencové křížové tažení františkána Petra Pavlícka na konci druhé světové války v Rakousku, rozděleném na čtyři okupační zóny. K iniciativě se tehdy připojily statisíce rakouských katolíků.

                                               

Predmanželská príprava

Je možné na tomto odkaze https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza sa prihlásiť snúbencov na víkendové kurzy prípravy na manželstvo v rámci našej diecézy. 

Róbert Neupauer

 

 

STRETNUTIE NÁHRADNÝCH RODÍN
V prvú adventnú nedeľu bude v Trstenej – Ústí nad Priehradou (Oravské centrum mládeže) stretnutie náhradných rodín so sv. omšou a ďalším programom.

Dovoľujem si poprosiť Vás o poskytnutie tejto informácie pestúnskym, adoptívnym alebo profesionálnym rodinám vo Vašej farnosti (ak také poznáte), prípadne o inú formu spropagovania pozvánky (web farnosti, nástenka a pod.). Stretnutie je otvorené aj pre manželov/rodiny, ktoré prijatie dieťaťa z detského domova ešte len zvažujú.

Veľmi pekne ďakujem za ochotu, a prosím o modlitby za toto stretnutie, aj za náhradné rodiny – na Orave je veľa takých, čo dali domov opusteným deťom. Vďaka. 

S pozdravom Eva Stanková

RNDr. Eva Stanková

špeciálna pedagogička

Návrat o. z. – Centrum Návrat Žilina

Republiky 31

010 01 Žilina

0902 089075, 0417234273

www.navrat.sk
Jediný domov pre dieťa je rodina.

7. ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej Oravské centrum mládeže organizuje 22. – 24. novembra 2019 v Trstenej trojdňový spevácky gospelový workshop. Pozýva zapojiť sa do spoločného zboru všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov a chcú spievať v zbore pod vedením britského černošského lektora a vystupovať na verejnom Galakoncerte. Viac informácií je na webe www.gospelworkshoptrstena.sk <http://www.gospelworkshoptrstena.sk/> .

Galakoncert v Trstenej

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Vás pozýva na 7. ročník Galakoncertu, ktorý bude vyvrcholením trojdňového speváckeho gospelového workshopu. Koncert sa uskutoční v Kultúrnom dome v Trstenej, v nedeľu 24. novembra 2019 so začiatkom o 19:00 hod. pod vedením černošského lektora Kierona Bygrave      Vstupné je dobrovoľné.