Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

  • V sobotu 04. mája 2019 sa uskutoční 15. rozhlasovú púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Viac informácie na www,lumen.sk
  •  

  • Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát. Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne svätá omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
  •  
  • Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze pozýva zvlášť mladých na Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2019 s témou „Hore nohami“, ktoré sa uskutoční sobotu 18.mája 2019 v Poprade. Program začne o 9.30 h. v Aréne Poprad. V popoludňajších hodinách bude v kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade svätá omša. Preto z Oravy organizujeme aj spoločné autobusy.  Predpokladaná výška cestovného je 9,- € a vstupné 1€. Konkrétna trasa bude jasná podľa prihlásených záujemcov. Záväzne sa prihlásiť môžete do 15.mája 2019 na www.ozviac.sk
  •  

  • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
  • Oravské centrum mládeže organizuje:
  • Mužov a chlapcov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 29. – 31. marca 2019 v Tvrdošíne. Viesť ju budú kňaz a muži zo spoločenstva Marana tha z Prešova. Spolu s nimi chceme viac vstúpiť do mužskej spirituality a budovať svoj vzťah s Bohom. Viac informácií a aj registračný formulár nájdete na www.ozviac.sk