Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

  • Pozývame vás na charitatívny hokejový turnaj kňazov, ktorý sa uskutoční za účasti štyroch tímov kňazov v sobotu 26. januára 2019 od 12.00 h. na Zimnom štadióne v Ružomberku.
  •  
  • Od 08. marca do 10. marca 2019 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo („Ohne snúbencov“) ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Snúbenci, ktorí by sa chceli prihlásiť na takúto formu prípravy pred sviatosťou manželstva nájdu viac informácii na www.hkrsr.sk

  • Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát. Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne svätá omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
  •  
  •  

  • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
  • Oravské centrum mládeže organizuje:
  • Oravské centrum mládeže organizuje