Farnosť Suchá Hora

Sväté misie 2022

Požehnanie kostola 6. VIII. 2022 Záznam z pobožnosti Hodina milosrdenstva Krížová cesta Obnovenie manželských sľubov Záverečná sv. omša Záverečná sv. omša (video)

Oprava kostola

Stavebné noviny 4 Stavebné noviny 3 Stavebné noviny 2 Stavebné noviny 1