Liturgický kalendár

Kňazi pochádzajúci zo Suchej Hory

Martin Pikula, kňaz Rehole Kanonikov Božieho Hrobu Jeruzalemského (sídlo v Miechowe), narodený 08. augusta 1793 v Suchej Hore. Na kňaza bol vysvätený v roku 1821. Predtým gymnaziálne štúdium ukončil v Uhorsku (pravdepodobne Trstená, Ružomberok alebo Podolínec). Neskôr filozofiu študoval vo Veľkom Varadine (mesto Oradea v Rumunsku).  Teológiu študoval tri roky vo Ľvove a štvrtý rok v Przemyslu.

 • 1821 – 1829 kaplán a kazateľ vo farnosti Lezajsk
 • 1829 – 1833 duchovný správca vo farnosti Urzejowice k. Przeworska
 • 1833 – 1864 farár vo farnosti Urzejowice k. Przeworska
 • Zomrel v Urzejowiciach 24. decembra 1864, kde bol pravdepodobne aj pochovaný.

Benedikt Kopcsányi od sv. Maximimlána SchP, kňaz rehole piaristov. Vlastným menom Ignác Kopčiha, narodený 11. júna 1798 v Suchej Hore. Obliečku rehoľného rúcha prijal 07. októbra 1823 v Trenčíne a večné sľuby zložil 27. augusta 1827 v Nitre. Na kňaza bol vysvätený 11. októbra 1828.

 • 1826 magister gramatiky Brezno
 • 1827 teologické štúdiá v Nitre
 • 1828 teologické štúdiá na Gregoriáne v Ríme
 • 1829 magister gramatiky v Trenčíne
 • 1830-1832 magister gramatiky v Debrecíne
 • 1833-1836 magister gramatiky v Kalocsi
 • 1837-1841 magister gramatiky v Tate
 • 1842-1846 magister gramatiky vo Veszpreme
 • 1847 komorník Pestini
 • 1848-1866 administrátor kaplnky svätej Anny v Székesfehervári
 • Zomrel 15. januára1866 v Székesfehervári, kde je pravdepodobne aj pochovaný.

Ján Harmata, kňaz Vesprémskej diecézy, narodený 01. septembra 1804 v Suchej Hore. Na kňaza bol vysvätený 22. augusta 1829 vo Vespréme.

 • 1829 kaplán vo farnosti Nagykapornak
 • 1832 kaplán vo farnosti Kaposvár
 • 1836 administrátor vo farnosti Tótszentpál
 • 1837 farár vo farnosti Tótszentpál
 • Zomrel 04. novembra 1865 v Tótszentpál, kde je pravdepodobne aj pochovaný.

Ján Motyla, kňaz Tarnowskej diecézy, narodený 12. apríla 1811 v Suchej Hore. Na kňaza bol vysvätený 20. augusta 1839 v Tarnowe biskupom F. Zachariasewiczom.

 • 1839 kaplán vo farnosti Jadowniky Podgórne
 • 1840 kaplán vo farnosti Zwiernik
 • 1842 kaplán vo farnosti Zegocina
 • 1843 kaplán vo farnosti Lapczyce
 • 1844 kaplán vo farnosti Czchow
 • 1845 kaplán vo farnosti Nowy Targ
 • 1846 kaplán vo farnosti Rajcza
 • 1851 kaplán vo farnosti Zawoja
 • 1854 kaplán vo farnosti Szczurowa
 • 1862 kaplán a administrátor vo farnosti Otfinow
 • 14.12.1877 farár vo farnosti Krolowka
 • Zomrel 12. februára 1886 v Krolowce kde je aj pochovaný

Vidor Harmata, OFM, narodený 25. júna 1820 v Suchej Hore. Vstúpil do rehole františkánov a pôsobil v Maďarsku. Ešte v roku 1878 pôsobil ako kaplán v dedine Liszó neďaleko mesta Nagykanizsa. Pochovaný je pravdepodobne v Nagykanisze v Maďarsku.

Matej Pikula, kňaz Košickej arcidiecézy, narodil sa 15. decembra 1838 v Suchej Hore. Na kňaza bol vysvätený 02. januára 1862 v Košiciach.

 • 1862 – 1873 kaplán vo farnosti Moldava nad Bodvou
 • 1873 administrátor vo farnosti Košické Oľšany
 • 1873 – 1899 farár vo farnosti Vechec (v rokoch 1879 -1881 je dočasným administrátorom aj vo farnosti Sačurov)
 • Od roku 1899 je na dôchodku v Suchej Hore.
 • Zomrel 05. novembra 1912 v Suchej Hore kde je aj pochovaný.

Jakub Kopcsányi od Matky Božej SchP, kňaz rehole piaristov. Vlastným menom Jakub Kopčiha, narodený 14. júla 1853 v Suchej Hore. Obliečku rehoľného rúcha prijal 08. septembra 1873 vo Váci a večné sľuby zložil 29. júna 1878.Na kňaza bol vysvätený 04. augusta 1878.

 • 1875-1876 študuje na gymnáziu v Kecskeméte
 • 1877-1878 teologické štúdiá v Nitre
 • 1879-1880 suplujúci profesor na gymnáziu v Kecskeméte
 • 1881-1882 profesor na gymnáziu v Prievidzi
 • Zomrel 12. januára 1883 v Prievidzi, kde je aj pochovaný.

Ján Maslák, kňaz Spišskej diecézy a neskôr Krakovskej arcidiecézy, narodil sa 27. júla 1896 v Suchej Hore. Maturoval na gymnáziu v Rožňave a teologické štúdia absolvoval v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 16. februára 1919 v Spišskej Kapitule.

 • 01.03.1919 – 30.04.1919 kaplán vo farnosti Hybe
 • 01.05.1919 – 30.04.1920 kaplán vo farnosti Horná Zubrica
 • 01.05.1920 – 30.09.1920 kaplán vo farnosti Liptovská Teplá
 • 01.10.1920 – 15.01.1921 kaplán vo farnosti Hladovka
 • 15.01.1921 – 26.11.1921 administrátor vo farnosti Hladovka
 • 26.11.1921 – 15.03.1929 administrátor vo farnosti Malá Lipnica (v súčasnosti v Poľsku)
 • 15.03.1929 – 31.10.1951 farár vo farnosti Horná Zubrica (v súčasnosti v Poľsku)
 • Zomrel v nemocnici v Rybniku dňa 31. októbra 1951. Pochovaný je na cintoríne v Hornej Zubrici.

Vladimír Maslák, kňaz Banskobystrickej diecézy, narodil sa 21. apríla 1968 v Trstenej, pochádza zo Suchej Hory. Na kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Martine.

 • 01. 07. 1999 – 30. 09. 1999 kaplán vo farnosti Slovenská Ľupča
 • 01. 10. 1999 – 30. 06. 2000 kaplán vo farnosti Banská Bystrica – mesto
 • 01. 07. 2000 – 30. 06.2005 administrátor vo farnosti Brusno
 • 01. 07. 2005 – 30. 06. 2008 farár vo farnosti Koš
 • 01. 07. 2008 – 30. 06. 2010 farár vo farnosti Socovce
 • od júla 2010 rektor Prepoštského kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom a štatutár O. Z. „Dobrý Pastier“ Kláštor pod Znievom.