Farnosť Suchá Hora

Aktuálny rozpis služieb lektorov
Čo by mal vedieť ten, kto chce čítať v liturgii Božie slovo

zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála