Farnosť Suchá Hora

Rozpis služieb
Čo by mal vedieť ten, kto chce čítať v liturgii Božie slovo

zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála