Liturgický kalendár

Združenie Mariánskej mládeže

                                        Združenie mariánskej mládeže (ďalej ZMM)

My sme mládež čo kráča za cieľom jasným…

                                     …. slúžiť je naším poslaním.

KTO SME: sme spoločenstvo mladých ľudí od 6 do 30 rokov, ktorí kráčajú s Máriou po ceste ku Ježišovi. Naším hlavným cieľom je osobitne si uctievať Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

Patriť do ZMM znamená:

  • zvoliť si Pannu Máriu za svoju Matku, vzor a ochrankyňu na ceste životom
  • nasledovať jej čnosti – čistotu, pokoru, poslušnosť a lásku

Motto: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Myšlienka založiť naše združenie pochádza od Panny Márie. 18. júla 1830 sa v Paríži, v kaplnke na Rue de Bac zjavila Kataríne Labouré, sestre zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Priala si, aby vzniklo spoločenstvo detí a mládeže, ktoré si bude uctievať jej Nepoškvrnené počatie. Prvé spoločenstvá vznikli v okolí Paríža v roku 1838, na Slovensku v Nitre v roku 1861. V priebehu histórie sa charakter týchto spoločenstiev menil až do dnešnej podoby.

ZMM patrí spolu s ďalšími rehoľnými (kňazi vincentíni, sestry vincentky, satmárky, sestry Zázračnej medaily) a laickými spoločenstvami (ZMM, Konferencie sv. Vincenta a Spolky kresťanskej lásky) do Vincentínskej rodiny.

Všetci sa usilujeme žiť spiritualitu podľa vzoru sv. Vincenta. „Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí sa prejaviť v skutkoch, až vtedy je dokonalá.“

Od roku 2001 sme sa na Slovensku stali občianskym združením – Združenie mariánskej mládeže. Sme súčasťou celosvetovej organizácie Juventud Mariana Vicenciana, ktorá má sídlo v Madride. Vo svete je nás približne 125 000 a pôsobíme v 64 krajinách. Na Slovensku máme asi 1000 členov.

Združenie mariánskej mládeže

Oravská 10

949 01 Nitra

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZMM V SUCHEJ HORE

 O ZMM sme sa dozvedeli na duchovných cvičeniach v Sedliackej Dubovej a tak sme sa v roku 1997 začali stretávať. Najprv zopár mladých ľudí, potom do spoločenstva prišli aj deti a tak pomaličky sa začalo vytvárať spoločenstvo pod ochranou Panny Márie. Zvolili sa animátori, ktorí začali viesť stretká, vytvorili sa dve skupinky pre starších a pre deti. Oficiálny dátum založenia ZMM v Suchej Hore sa datuje od 30.11.2003, kedy boli tri dievčatá prijaté za členky Združenia mariánskej mládeže.

Počas obdobia fungovania sme mali veľký nárast, ale aj úpadok detí, veríme, že Panna Mária si chráni svoje detí a ZMM v Suchej Hore funguje až do dnešného dňa. V súčasnosti máme v ZMM okolo 20 detí a venujú sa im animátori: Deborah Paliderová, Lucia Trojanová, Zuzana Šikyňová a Adam Kukuc. Občas k nám zavíta sestra vincentka s. Dominika Šikyňová, ktorá sa stretáva s našimi mladými a animátormi.

ČO ROBÍME

Naše spoločenstvo organizovalo karnevaly, karneval svätých, rôzne športové podujatia, Palacinkovicu. V Suchej Hore prebiehala aj Vincoolympiáda. Raz sme mali u nás aj stretnutie predsedníctva ZMM.

Zapájame sa do jasličkových pobožností, krížových ciest, každoročne sa zapájame aj do programu „Boj proti hladu“.  Z novších akcií to boli: Noc na fare, Prijatie detí a mládeže do ZMM a do anjelského spolku a za čakateľov. Spoločná opekačka a športové hry. Každoročne cez letné prázdniny sa deti zo ZMM zúčastňujú duchovného tábora v Habovke.

Tak príďte, medzi nás, tešíme sa na Vás každú druhú sobotu v pastoračnej miestnosti na fare o 16:00 hod.