Liturgický kalendár

Modlitbové spoločenstvo mužov

 

       Po približne dvoch rokoch  modlitbových stretnutí žien a matiek, zarezonovala v našom vedomí myšlienka vytvoriť si vlastné modlitbové spoločenstvo  mužov a otcov. Tempo v akom žijeme, spôsobuje, že naše mysle uháňajú obrovskou rýchlosťou a popri tom sme zaplavený celý deň hlukom. Každý z nás cíti potrebu, aby jeho myseľ spomalila, hluk utíchol , aby sme moli počuť Božie volanie a pocítiť jeho blízkosť. V srdci nám znejú slova kráľa  Dávida :

 

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,_*

tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený

a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou._*

Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

Ale nech sú zahanbení tí,_*

čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty_*

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,_†

lebo ty si Boh, moja spása,_*

a v teba dúfam celý deň.

 

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie_*

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,_†

  ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,_*

                  veď si, Pane, dobrotivý…          

                                                                                                                            Žalm 25

 

       Starí pustovníci tvrdili, že ak sa chce človek stretnúť s Bohom, musí sa najprv stretnúť sám so sebou. Na ceste k Bohu nemôže človek preskočiť seba samého a svoje problémy. Celý náš život aj s jeho problémami patrí do modlitby. Nemá byť rozdiel medzi naším životom, myslením a modlitbou. Diabol vie, že modlitba je našou najmocnejšou zbraňou, preto nás chce od nej pod každou zámienkou odviesť. Keď sa konečne rozhodneme stráviť chvíľu v modlitbe, prídu nám na rozum všemožné pokušenie.  Ak napriek týmto pokušeniam zotrváme na modlitbe, diabol zaútočí z druhej strany. Ukáže nám, čo všetko dobré by sme mohli za ten čas urobiť a v tejto chvíli je pokušenie opustiť rozhovor s Bohom veľmi veľké. Odísť pod hocijakou zámienkou . Diabol veľmi dobre vie, že sme silný vtedy, keď sme s Kristom. Kristus v nás  je nový život, ktorý sa už nežije z ľudskej sily, ale z moci Božej. Kristus je v nás vtedy, keď sme vôľou, myslením i citmi zjednotení s Božím Slovom a aj práve počas modlitieb.

          Po každej spoločnej modlitbe sa rozchádzame s vedomím, že sme naše rodiny obklopili pancierom proti zlu. Prežívame radosť, že sme utvorili bratské spoločenstvo a posilnili vlastné sebavedomie otca rodiny v postavení  „kňaza” rodiny. Myslím, že účinok našej modlitby nekončí iba v kruhu najbližších, ale ide oveľa ďalej.  Určitým reálnym spôsobom hŕstka mužov oddaná modlitbe robí pre svoju krajinu to čo by žiadna armáda, žiaden prezident nemohli urobiť. Získavajú pre ňu milosť, ochranu a priateľstvo Božie.

         Preto pozývame všetkých mužov našej farnosti, aby sa pripojili do nášho spoločenstva a prišli vo štvrtok v prvopiatkovom týždni po svätej omši do pastoračnej miestnosti na fare medzi nás.  Tešíme sa na Vás.

 

muz