Liturgický kalendár

Služba lektorov

Služba lektorov
1. novembra 2019 – Všetkých svätých 1. sv. omša: Miloš Šikyňa
Mariana Šikyňová
2. sv. omša: Miroslava Drahulová
Soňa Šikyňová
2. novembra 2019 – Spomienka na všetkých verných zosnulých
1. sv. omša: Miroslav Chovančák
Marianna Trojanová
2. sv. omša: Aneţka Pajunková
Daniela Chovančáková č.350
3. sv. omša: Katarína Chovančáková
Katarína Jančová
3. novembra 2019 – 31. nedeľa cez rok 1. sv. omša: Ţaneta Šprláková
Marián Šikyňa č.62
2. sv. omša: Sandra Šikyňová
Marta Šprláková
10. novembra 2019 – 32. nedeľa cez rok 1. sv. omša: Janka Šuvadová
Margita Škvareková
2. sv. omša: Daniela Chovančáková
Martina Cyrulová č. 423
17. novembra 2019 – 33. nedeľa cez rok 1. sv. omša: Miroslav Novara
Mária Novarová
2. sv. omša: Katarína Paliderová
Katarína Hrkľová
24. novembra 2019 – Krista Kráľa – odpust 1. sv. omša: Ján Jančo
Tatiana Trojanová
2. sv. omša: Simona Ogielová
Martina Cyrulová č. 41
1. decembra 2019 – 1. adventná nedeľa 1. sv. omša: Daniela Šuvadová
Dominika Kukucová
2. sv. omša: Miloš Šikyňa
Mariana Šikyňová