Liturgický kalendár

Upratovanie kostola

  1.sk.  r. Ďubašíková 337, r. Šprlová 2, r. Ďubašíková 3, r. Olešová 4, r. Papayová 5, 
 r. Masláková 7, r. Grofčíková 8, r. Zurvalcová 9, r. Šprláková 10, r. Jančová 11,
  2.sk.  r. Šprláková 344, r. Pajungová 413, r. Jančová 356, r. Oklapková 343, r. Cyrulová 340, 
 r. Šuvadová 12, r. Masláková 13, r. Hubjaková 14, r. Jančová 15, r. Trojanová 16,
  3.sk.   r. Červeňová 17, r. Šikyňová 18, r. Olešová 19, r. Djobeková 20, r. Šuvadová 21,  
 r. Paliderová 22, r. Masláková 24, r. Oklapková 25, r. Kukucová 26, r. Motýľová 27,
  4.sk.  r. Chovančáková 28, r. Chovančáková 29, r. Jančová 30, r. Šikyňová 31, r. Trojanová 32, 
 r. Kukucová 33,  r. Šimaľová 34, r.Korčeková 35, r. Števeková 36, r. Šprláková 37,
  5.sk.  r. Šikyňová 38, r. Kubicová 39, r. Novarová 40, r. Cyrulová 41,  r. Zurvalcová 42, 
 r. Šuvadová 43, r. Dreveňáková 45, r. Hubjaková 46, r.Gembalová 47, r. Trojanová 407,
  6.sk.  r. Jančová 48, r. Mamačková 49, r. Šprláková 50, r. Kendralová 51, r. Šikyňová 52,  
r. Šusteková 53, r. Šuvadová 54, r. Magerčáková 55, r. Cyrulová 56, r. Masláková 57,
  7.sk.  r. Ďubašíková 58, r. Harmatová 59, r. Šikyňová 60, r. Šikyňová 61, r. Šikyňová 62,  
 r. Šprláková 63, r. Šprláková 341, r. Šprlová 67, r. Šikyňová 68, r. Šimeková 69,
  8.sk.    r. Buloňová 70, r. Chovančáková 71, r. Oklapková 78, r. Michniaková 83, r. Kurňavová 86, 
 r. Šimeka Petra, r. Šprláková 90,  r. Šusteková 92, r. Vlčáková 93, r. Škvareková 97,
  9.sk.  r. Harmatová 98, r. Brnušáková 100, r. Hubjaková 103, r. Pateková 104,r. Šuvadová 106, 
 r. Harmatová 107, r. Tonhauserová 108,  r. Pikuľová 109, r. Šuvadová 111,  Šimaľová Katarína,
  10.sk.  r. Šusteková 115, r. Kukucová 117, r. Kovaliková 118, r. Skorušová 120,  r. Oklapková 123, 
 r. Oklapková 388,  r. Samuhelová 386, r. Trojanová 372, r. Kalisová 373, r. Kukucová 124,
  11.sk.  r. Harmatová 125, r. Šikyňová 126, r. Šikyňová 383, r. Kalisová 368, r. Pikuľová 405,
 r. Šikyňová 363, r. Hrobárová, r. Šikyňová 397, r. Masláková 374, r. Trojanová 394,
  12.sk.  r. Trojanová 382, r. Šikyňová 331, r. Drahulová 127, r. Šikyňová 128, r. Šikyňová 129,
 r. Trojanová 131, r. Šprláková 132, r. Šusteková 133, r. Pikuľová 134, r. Jančová 135,
13.sk.  r. Cyrulová 136, r. Hubjaková 346, r. Kendralová 139, r. Šuvadová 140, r. Šikyňová 141,
 r. Šimaľová 384, r. Drahulová 404, r. Jozefa Šuvadu, r. Cyrulová 377, r. Šuvadová 336,
14.sk.  r. Hubjaková 357, r. Cyrulová 142, r. Kendralová 143,  Kendrala ml., r. Ogielová 145, 
 r. Tkáčová 347, r. Šikyňová 330, r. Šikyňová 146, r. Kukucová 147,r. Masláková 151,
15.sk.  r. Buloňová 142, r. Šikyňová 155, r. Dulková 389, r. Škvareková 157, r. Jablonská 160, 
 r. Tješová 162, r. Mamačková 163, r. Mientusová 166, r. Šikyňová 167, r. Škvareková 168,
16.sk.  r. Zurvalcová 170, r. Kukucová 172, r. Regulyová 175, r. Šimaľová 176,r. Šimaľová 375, 
r. Cyrulová 179, r. Trojanová 182, r. Loneková 183, r. Harmatová 185,r. Kovaliková 187,
17.sk.  r. Cyrulová 189, r. Kukucová 190, r. Kyseľová 192, r. Šprláková 193, r. Šikyňová 194,  
 r. Šikyňová 195,  r. Cyrulová 333, r. Cyrulová 423, r. Cyrulová 416, r. Machunková 418,
18.sk  r. Šprláková 197, r. Chovančáková 198, r. Šimeková 200, r. Kukucová 203,r. Hubjaková 204, 
 r. Kukucová 205, r. Pavlovičová 208, r. Betuštáková 207, r. Hruštincová 207, r. Baľáková 208,
19. sk.  r. Šikyňová 208, r. Valková 208, r. Pavčová 364, r. Šprláka Mariána, r. Adamčáková, 
 r. Kukucová 399, r. Branický Marek, r. Chovančáková 365, r. Skorušová 338,r. Jančová 345,
20.sk.  r. Trojana Zdena, r. Šprláková 213, r. Hrkľová 215, r. Šikyňová 217,r. Jančová 221, 
 r. Trojanová 222, r. Galušková 223, r. Brnušáková 224, r. Šuvadová 225, r. Skorušová 227,
21.sk.  r. Chovančáková 230, r. Šprláková 232, r. Šprláková 233, r. Jablonská 236, r. Chovančáková 237 
 r. Šimeková 400, r. Korčeková 240, r. Šuvadová 243, r. Šináľová 250, r. Šuvadová 256,
22.sk.  r. Hubjaka Pavla, r. Chovančáková 376, r. Šikyňová 259, r. Jančová 360, r. Šprláková 260, 
 r. Šprlová 381, r. Šprláková 261, r. Masláková 262, r. Masláková 263, r. Olešová,
23.sk.  r. Šikyňová 342, r. Viktorová, r. Kulichová 265, r. Jablonská 266, r. Chovančáková 267, 
 r. Hubjaková 268, r. Trojanová 269, r. Šuvadová 270,r. Šuvadová 271, r. Kendralová 273,
24.sk.  r. Šprláková 354, r. Šikyňová 274, r. Masláková,275, r. Škvareková 367, r. Korčeková 277,
 r. Kalisová 278, r. Hurhotová 370, r. Dudová, r. Šimeková 285, r. Červeňová 287,
25.sk.  r. Trojanová 289, r. Šikyňová 290,  r. Brnušáková 293, r. Hubjaková 294, r. Šusteková 296, 
 r. Trojanová 298, r. Kendralová 300, r. Šikyňová 305, r. Korčeková 306,r. Trojanová 307,
26.sk.  r. Kubicu Miloša,  r. Santrová 311, r. Cyrulová 312, r. Škvareková 314,r. Jančová 335, 
 r. Cyrulová 318, r. Šuvadová, r. Danišová 320, r. Krátka 321, r. Načinová 353,
27.sk.  r. Trojanová 323, r. Šikyňová 339, r. Trojanová 361, r. Trojanová 324, r. Novarová 332, 
 r. Novarová 325, r. Valková 326, r. Šprláková 402, r. Ďubašíková 327, r. Ogielová 378,
28.sk.  r. Olešová 328, r. Štrbová 329, r. Pikuľu Jozefa, r. Šikyňová 411, r. Kendralu Marka, 
 r. Chovančáková 350, r. Masláková 350, r. Chreneková 350, r. Kabáčová 350,