Liturgický kalendár

Upratovanie kostola

                                             Upratovanie kostola
   
1.sk.  r. Šprlová 2, r. Ďubašíková 3, r. Olešová 4, r. Papayová 5, r. Masláková 7,
   r. Valková 9, r. Jančová 11,  r. Šprláková 344, r. Pajungová 413, r. Jančová 356,
2.sk.  r. Oklapková 343, r. Cyrulová 340, r. Šuvadová 12, r. Masláková 13, r. Hubjaková 14
   , r. Jančová 15, r. Trojanová 16,  r. Červeňová 17,  r. Djobeková 20, r. Šuvadová 21,
3.sk.    r. Paliderová 22, r. Masláková 24,  r. Oklapková 25, r. Kukucová 26, r. Motýľová 27,
   r. Chovančáková 28, r. Jančová 30,  r. Trojanová 32,  r. Šimaľová 34, r.Korčeková 35,
4.sk.  r. Števeková 36, r. Šprláková 37, r. Šikyňová 38, r. Kubicová 39, r. Novarová 40,
   r. Cyrulová 41,  r. Zurvalcová 42, r. Šuvadová 43, r. Hubjaková 46, r.Gembalová 47
5.sk.  r. Trojanová 407, r. Jančová 48, r. Mamačková 49, r. Šprláková 50, r. Kendralová 51,
   r. Šikyňová 52,  r. Šusteková 53, r. Šuvadová 54, r. Magerčáková, 55r. Cyrulová 56,
6.sk. r. Masláková 57, r. Ďubašíková 58, r. Harmatová 59, r. Šikyňová 60, r. Šikyňová 61,
   r. Šikyňová 62,  r. Šprláková 341,r. Šprlová 67, r. Šikyňová 68, r. Šimeková 69,
7.sk.  r. Buloňová 70, r. Chovančáková 71, r. Oklapková 78,r. Kurňavová 86, r. Šimeková
   r. Šprláková 90,  r. Šusteková 92, r. Vlčáková 93, r. Škvareková 97,  r. Harmatová 98
8.sk.    r. Brnušáková 100, r. Motýľová, r. Hubjaková 103, r. Pateková 104 , r. Olešová 105, 
   r. Šuvadová 106, r. Harmatová 107, r. Tonhauserová 108, r. Pikuľová 109, r. Šuvadová 111,  
9.sk.  r. Šimaľová 436,  r. Šusteková 115, r. Kukucová 117, r. Kovaliková 118, r. Skorušová 120, 
   r. Oklapková 123, r. Oklapková 388, r. Samuhelová 386, r. Trojanová 387, r. Trojanová 372
10.sk.  r. Kalisová 373, r. Kukucová 124, r. Harmatová 125, r. Šikyňová 126, r. Šikyňová 383,
   r. Kalisová 368, r. Pikuľová 405, r. Šikyňová 363, r. Hrobárová, r. Šikyňová 397, 
11.sk.  r. Masláková 374, r. Trojanová 394, r. Trojanová 382, r. Šikyňová 331, r. Drahulová 127,
   r. Šikyňová 128, r. Šikyňová 129, r. Trojanová 131, r. Šprláková 132, r. Šusteková 133
12.sk.  r. Pikuľová 134, r. Jančová 135, r. Cyrulová 136, r. Cyruľová 137,  r. Hubjaková 346,
   r. Kendralová 139, r. Šuvadová 140, r. Šikyňová 141,  r. Šimaľová 384, r. Hubjaková, 
13.sk.  r. Drahulová 404, r. Šuvadová 441 , r. Cyrulová 377, r. Šuvadová 336, r. Hubjaková 357, 
   r. Cyrulová 142, r. Kendralová 143, r. Kendralová 427 , r. Ogielová 145,  r. Tkáčová 347, 
14.sk.  r. Šikyňová 330, r. Šikyňová 146, r. Strzaczek , r. Šálková, r. Masláková 151,
   r. Buloňová 142, r. Šikyňová 155, r. Dulková 389, r. Škvareková 157, r. Jablonská 160
15.sk.  r. Tješová 162, r. Mamačková 163, r. Mientusová 166, r. Šikyňová 167, r. Škvareková 168,  
   r. Zurvalcová 170, r. Kukucová 172, r. Regulyová 175, r. Šimaľová 176, r.Šimaľová 375, 
16.sk.  r. Cyrulová 179, r. Trojanová 182, r. Loneková 183, r. Harmatová 185, r. Kovaliková 187,
   r. Cyrulová 189, r. Kukucová 190, r. Kyseľová 192, r. Šprláková 193, r. Šikyňová 194, 
17.sk.  r. Šikyňová 195,  r. Cyrulová 333, r. Cyrulová 423, r. Cyrulová 416, r. Machunková 418,
   r. Šprláková 197, r. Chovančáková 198, r. Šimeková 200, r. Kukucová 203, r. Hubjaková 204 , 
18.sk  r. Miloša Šprláka, r. Kukucová 205, r. Pavlovičová 208, r. Betuštáková 207, r. Hruštincová 207
   r. Baľáková 208 , r. Šikyňová 208, r. Novarová 209, r. Pavčová 364, r. Adamčáková,
19. sk.  r. Šprláková 430 ,  r. Kendralová 209, r. Jančová 211, r. Kukucová 399, r. Trojanová 425 , 
   r. Branická ,  r. Chovančáková 365, r. Skorušová 338, r. Jančová 345,  r. Šprláková 213,
20.sk.  r. Hrkľová 215, r. Šikyňová 217,r. Jančová 221, r. Galušková 223,  r. Brnušáková 224,
   r. Šuvadová 225, r. Skorušová 227, r. Šprláková 232, r. Šprláková 233,  r. Jablonská 236,
21.sk.  r. Chovančáková 237, r. Šimeková 400, r. Korčeková 240, r. Šuvadová 243,  r. Šinaľová 250,
   r. Šuvadová  256 , r. Hubjaková 429, r. Uherová, r. Chovančáková 376, r. Šikyňová 259, 
22.sk.  r. Jančová 360, r. Šprláková 260, r. Šprlová 381, r. Šprláková 261,  r. Masláková 262,
   r. Masláková 263, r. Olešová 440, r. Šikyňová 342, r. Novarová 443 , r. Viktorová 435, 
23.sk.  r. Kulichová 265, r. Chovančáková 267,  r. Hubjaková 268, r. Trojanová 269, r. Šuvadová 270,
   
  r. Šuvadová 271, r. Kendralová 273, r. Šprláková 354, r. Šikyňová 274, r. Masláková 275,
24.sk.  r. Škvareková 367, r. Korčeková 277, r. Hurhotová 370, r. Dudová , r. Šimeková 285, 
   r. Červeňová 287, r. Trojanová 289, r. Šikyňová 290,  r. Hubjaková 294, r. Šusteková 296,
25.sk.  r. Trojanová 298, r. Kendralová 300, r. Šikyňová 426,  r. Korčeková 306,r. Trojanová 307,
   r. Kubicová ,  r. Santrová 311, r. Cyrulová 312,  r. Škvareková 314,  r. Jančová 335,
26.sk.  r. Cyrulová 318, r. Šuvadová, r. Danišová 320,  r. Krátka 321, r. Načinová 353,
   r. Trojanová 323, r. Šikyňová 339, r. Jančová,  r. Trojanová 361, r.Trojanová 324,
27.sk.  r.Novarová 332,r.Novarová 325,r. Trojanová 361,r.Ďubašíková 327,r.Ogielová 378,r.Olešová 328
   r. Štrbová 329, r. Pikuľová 424, r.Šikyňová 411, ,  r. Chovančáková 350, r. Masláková 350,