Farnosť Suchá Hora

KTO SME

Sme spoločenstvo mladých ľudí od 6 do 30 rokov, ktorí kráčajú s Máriou po ceste ku Ježišovi. Naším hlavným cieľom je osobitne si uctievať Nepoškvrnené počatie Panny Márie.