Sväté misie

Čo sú sväté misie?

Misie vo farnosti nazývané aj „ľudové misie“, sú formou duchovnej obnovy, ktorá dáva človekovi priestor pozastaviť sa nad samým sebou, aby si vypočul a pouvažoval nad tým, čo mu chce povedať Boh. Počas misií si kladieme základné a dôležité otázky: Prečo žijeme? Aký zmysel má náš život? Ako môžeme byť šťastní a čo nás robí nešťastnými? Kto som? K čomu ma Boh volá? Ako žiť každodenný život? Ako je to so smrťou a čo robiť keď mám hriechy? Ako zmeniť niečo, čo narúša a strpčuje môj život? Akú úlohu hrá v mojom osobnom živote viera? Kto je pre mňa Ježiš a prečo prišiel na svet? Čomu ma Ježiš učí?

Takýmito otázkami a inými sa budeme zaoberať počas Svätých misií, ktoré nám môžu pomôcť usporiadať si život a zároveň prehĺbiť poznanie Božieho plánu voči sebe i voči celému svetu. Počas týchto dní bude možné pristúpiť k sviatosti pokánia, vďaka ktorej môžeme nájsť riešenie na problémy nášho života. Je to čas na lepšie spoznanie viery v Boha a Jeho Cirkvi. Sväté misie nám dávajú príležitosť, aby sme si vo farnosti navzájom odpustili a obnovili voči sebe kresťanskú lásku.

Prosme Boha, aby sme sa v modlitbe a očakávaní daru Ducha Svätého dobre pripravili na tieto dni.

MODLITBA ZA SVÄTÉ MISIE

Otče, bohatý na milosrdenstvo, skrze tvojho Syna, ktorý sa stal človekom aby nás vykúpil, ťa pokorne prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu. Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k Bohu a aby sme našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie.

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vzrastal v nádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponúka, a takto nech je po celý život „na chválu jeho slávy“. Amen.

Vojna na Ukrajine – možnosti konkrétnej pomoci

Modlitby za pokoj na Ukrajine

Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej diecézy.V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine.Prosíme kňazov, aby sa modlili spoločne s Božím ľudom a vyzývali k duchovným či materiálnym skutkom bratskej pomoci voči trpiacim bratom a sestrám z Ukrajiny.

KBS:

Drahá sestra, drahý brat v Kristovi,

kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine ľudia utekajúci pred hrôzami vojny prichádzajú aj na územie Slovenska. Katolícka cirkev na Slovensku chce byť pripravená poskytnúť im pomoc, tak ako nás učí evanjelium Ježiša Krista. Preto si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali naše kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš čas a ochotu pomôcť našim bratom a sestrám v núdzi.

Za slovenských katolíckych biskupov

Mons. Jozef HaľkoPredseda Rady KBS pre migrantov a utečencov

Registrovať sa možno tu:

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

Spišská katolícka charita,

ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz: Pomoc pre Ukrajinu (google.com)  

Jarná zbierka Charitu

Pripomíname vám, že na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. (Číslo účtu zverejnené na stránke Spišskej katolíckej charity slúži pre milodary od jednotlivých darcov/veriacich, ktorí chcú podporiť túto zbierku.)Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny.

Spôsoby prijímania Eucharistie

Situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu prijímania svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností sa slovenskí biskupi dohodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Spôsob prijímania EucharistieStiahnuť Vysvetlenie spôsobu prijímanie EucharistieStiahnuť

Liturgia domácej cirkvi

Aktuálnu Liturgiu domácej cirkvi pre rodiny si môžete stiahnuť tu:   

Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Intronizácia Svätého písma v domácnostiStiahnuť

Vianoce

Vianoce podľa sv. LukášaStiahnuť

Adventné nedele

Adventná liturgia 2021Stiahnuť

Tretia veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť Tretia veľkonočná nedeľa – Word Stiahnuť

Druhá veľkonočná nedeľa

Druhá veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť Druhá veľkonočná nedeľa – WordStiahnuť

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa – PDF Stiahnuť Kvetná nedeľa – Word Stiahnuť

Piata pôstna nedeľa  

Piata pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Piata pôstna nedeľa – WordStiahnuť

Štvrtá pôstna nedeľa  

Štvrtá pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Štvrtá pôstna nedeľa – WordStiahnuť

Tretia pôstna nedeľa  

Tretia pôstna nedeľa – PDF Stiahnuť Tretia pôstna nedeľa – Word Stiahnuť

Druhá pôstna nedeľa 

Druhá pôstna nedeľa – PDF Stiahnuť Druhá pôstna nedeľa – Word Stiahnuť

Prvá pôstna nedeľa 

Prvá pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Prvá pôstna nedeľa – WordStiahnuť

40 dní pôstu – brožúrka

Vystúpme na Pánov vrchStiahnuť

6. Nedeľa v cezročnom období

6. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 6. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

5. Nedeľa v cezročnom období

5. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 5. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

4. Nedeľa v cezročnom období

4. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 4. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Domáca liturgia prejavenia úcty BibliiStiahnuť

2. nedeľa v cezročnom období

2. nedeľa v roku B – PDFStiahnuť 2. nedeľa v roku B – WordStiahnuť

Krst Krista Pána

Krst Krista Pána – PDFStiahnuť Krst Krista Pána – WORDStiahnuť

Zjavenia Pána

Zjavenie Pána – PDFStiahnuť Zjavenie Pána – WordStiahnuť

Vianočné obdobie II

Vianoce 2020 – 2 PDFStiahnuť Vianoce 2020 – 2 WordStiahnuť

Vianočné obdobie

Vianoce 2020 – 1 (podľa-Matúša)Stiahnuť

Adventné obdobie

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venciStiahnuť

33. Nedeľa v cezročnom období:

33. nedeľa v roku A-PDFStiahnuť 33. nedeľa v roku A – WordStiahnuť

32. Nedeľa v cezročnom období

32. nedeľa v roku A-PDFStiahnuť 32. nedeľa v roku A – WordStiahnuť

Sviatok všetkých svätých:

Slávnosť Všetkých svätých – PDFStiahnuť Slávnosť Všetkých svätých – WORDStiahnuť

Kurzy prípravy na manželstvo

Snúbenci môžu absolvovať Kurzy prípravy na manželstvo.Termíny a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto mieste.

Oznam o synode

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

Modlitba za Slovensko

    Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Vakcína s rovným prístupom pre všetkých

Vakcína s rovným prístupom pre všetkých Dvadsať bodov pre spravodlivejší a zdravší svet Vatikánska Komisia COVID-19 v spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život   Táto Nóta pozostáva z troch častí: A. Súvislosti B. K vakcínam C. Usmernenia pre Vatikánsku Komisiu Covid-19   A. Súvislosti   Covid-19 zhoršuje trojitú hrozbu paralelných a vzájomne prepojených kríz: zdravotnej, ekonomickej a sociálno-ekologickej, ktoré zasahujú disproporčne chudobných a zraniteľných. Ako prechádzame spravodlivým uzdravovaním, musíme zabezpečiť, aby okamžité riešenie krízy vybudovalo „nášľapné kamene“ pre spravodlivejšiu spoločnosť s inkluzívnymi a vzájomne prepojenými systémami. Aby sa dosiahlo globálne a regeneratívne „uzdravenie“, je nevyhnutné prijať okamžité opatrenia, ako odpoveď na pandémiu, pamätajúc na ich dlhodobý efekt. Pokiaľ sa odpovede obmedzia len na organizačnú a operatívnu úroveň, bez opätovného preskúmania príčin súčasných ťažkostí, ktoré by nás mohlo priviesť k reálnej premene, nikdy nedosiahneme také spoločenské a celosvetové zmeny, ktoré akútne potrebujeme (por. Fratelli Tutti, 7). Rôzne intervencie Vatikánskej Komisie Covid-19 (ďalej len „Komisia“), zriadenej pápežom Františkom, ako kompetentná a rýchla reakcia na pandémiu, sú vedené touto logikou, rovnako ako aj táto Nóta, ktorá sa špecificky venuje problematike vakcín proti Covidu-19.     B. K vakcínam Základné princípy a hodnoty 1. Pri rôznych príležitostiach pápež František hlásal potrebu dodať a sprístupniť aktuálne dostupné vakcíny proti Covid-19 všetkým a vyhnúť sa „farmaceutickej marginalizácii“: „ Pokiaľ existuje možnosť liečby nejakej choroby liekom, ten by mal byť sprístupnený všetkým, v opačnom prípade sa deje nespravodlivosť“.1 Vo svojom poslednom vianočnom posolstve Urbi et Orbi2, pápež vyhlásil, že pokiaľ majú vakcíny „ zasvietiť a priniesť nádej celému svetu, musia byť k dispozícii všetkým… zvlášť pre najzraniteľnejších a najnúdznejších vo všetkých oblastiach planéty.“ Tieto zásady spravodlivosti, solidarity a inklúzie musia byť základom akéhokoľvek špecifického a konkrétneho zásahu v reakcii na pandémiu. Pápež o tom hovoril dokonca vo svojej Katechéze počas Generálnej audiencie 19. augusta 2020, keď ponúkol kritériá „na výber oblastí priemyslu, ktoré je potrebné podporiť: tie, ktoré prispievajú k inklúzii vylúčených, k rozvoju najmenších, k spoločnému dobru a dbajú o stvorenie“. Je to široký obzor, ktorý naznačuje zásady Sociálnej náuky Cirkvi3, ktorými sú ľudská dôstojnosť a preferenčná voľba (opcia) pre chudobných, solidarita a subsidiarita, spoločné dobro a starosť o spoločný dom a spravodlivosť a princíp všeobecného určenia dobier.4 Pripomína to tiež hodnoty, ktoré v jazyku verejného zdravotníctva predstavujú zdieľané hodnoty pri zdravotných núdzových stavoch: jednotná úcta k ľuďom (ľudská dôstojnosť a základné práva), zníženie utrpenia (solidarita voči núdznym a chorým), korektnosť, alebo férovosť (žiadna diskriminácia a férové rozdelenie benefitov a bremien).5   2. Pápežova pripomienka farmaceutickým spoločnostiam zdôrazňuje, že nie je možné hovoriť len o konečnom kroku podania očkovacej látky, pokiaľ sa uvažuje o jej všeobecnom a férovom dosahu. Je potrebné posudzovať celý jej „životný cyklus“ od samého počiatku. Musíme preto v tomto texte preskúmať jednotlivé fázy púte očkovacej látky postupne, od výroby k schváleniu, od administratívy k distribúcii, na čom nástojí aj najnovšia Nóta Kongregácie pre náuku viery.6 V každej jednej z týchto fáz vnímame etické dôsledky, ktoré musíme dôsledne brať do úvahy pri analýze tak veľmi potrebných politicko-ekonomických, organizačných a komunikačných rozhodnutí. Na záver prinesieme niekoľko odporúčaní na konkrétne kroky, ktoré môžu mobilizovať občianske inštitúcie a siete, ako aj cirkevných činiteľov, aby prispeli k rovnému a univerzálnemu prístupu k očkovaniu.   Výskum a výroba 3. Prvá téma, ktorá sa častokrát otvára v súvislosti s výrobou očkovacej látky, sa dotýka biologických materiálov, ktoré sa používajú pri jej vývoji. Podľa dostupných informácií, niektoré z vakcín, ktoré v súčasnosti čakajú na schválenie alebo na použitie, využívajú bunkové rady z úmyselne potratených plodov vo viacerých fázach procesu, zatiaľ čo iné ich využívajú pri špecifických laboratórnych testoch.7   4. Touto témou sa už zaoberala Inštrukcia Dignitas Personae,8 vydaná Kongregáciou pre náuku viery (8. septembra 2008). Aj keď deklarujeme, že cieľ (verejného) zdravotníctva nemôže ospravedlniť úmyselný potrat za účelom získania bunkových radov na výrobu vakcíny, a teda ich distribúcia a marketing sú tiež vo svojej podstate morálne nezákonné, Inštrukcia tvrdí: „vnútri tohto všeobecného rámca existujú diferencované zodpovednosti a vážne dôvody by mohli byť morálne primerané vzhľadom na použitie spomínaného „biologického materiálu“.“. Tejto téme sa venuje nová Nóta od tej istej Kongrerácie špeciálne so zameraním na vakcíny proti Covidu-19.9   5. Pápežská akadémia pre život sa témou zaoberala v dvoch Nótach (5. septembra 2005 a 31. júla 2017). Zvlášť druhá z nich sa venuje týmto prípravným technikám, keď vylučuje “morálne relevantnú spoluprácu medzi tými, ktorí teraz tieto vakcíny používajú a vykonávaním úmyselných potratov. Veríme preto, že všetky klinicky doporučené očkovania môžu byť použité s čistým svedomím, že použitie týchto vakcín neznamená spoluprácu pri úmyselnom potrate. I keď je naším spoločným záväzkom zaistiť, aby nebola príprava žiadnej vakcíny spojená s akýmkoľvek materiálom potratového pôvodu, chceme znovu vyzdvihnúť morálnu zodpovednosť za očkovanie, aby nedošlo k vážnemu ohrozeniu zdravia detí a populácie vôbec.”   6. Je potrebné rozlišovať rôzne mechanizmy výroby a pôsobenia vakcíny, aj v súvislosti s logistikou distribúcie (zvlášť vzhľadom na teplotu, pri ktorej sú skladované) a s ich schopnosťou chrániť pred infekciou alebo klinickými prejavmi ochorenia. Po prvé, keď vakcína chráni pred infekciou, prispieva ku kolektívnej imunite. Naopak, v druhom prípade, pokiaľ sa infekcia dostaví bez klinických príznakov, vakcína neznižuje výskyt vírusu (z tohto dôvodu je potrebné očkovať priamo tých, ktorí sú najviac ohrození).10   7. Problematika výroby je tiež prepojená s patentami očkovacích látok. Financovanie výskumu napredovalo rôznymi smermi, na jednej strane v podobe investícií zo štátnych zdrojov (vyplatených priamo na výskum, alebo v podobe určitého predkúpeného množstva dávok), na druhej strane v podobe darov od súkromných subjektov. Preto je potrebné špecifikovať, ako sa vakcína môže stať účinne „verejným dobrom“, ako už povedalo niekoľko politických lídrov (napr. predsedníčka Európskej komisie11). Keďže totiž nejde o existujúci prírodný zdroj (takými sú vzduch alebo oceán), ani objav (ako genóm, alebo iná biologická štruktúra), ale vynález vyrobený ľudským umom, je možné ho podriadiť ekonomickému uvažovaniu, ktoré umožňuje návratnosť nákladov a rizík na jeho výskum, ktorých bremeno nesú spoločnosti. Predsa však, vzhľadom na jej poslanie, je vhodné považovať vakcínu za dobro, ku ktorému by mal mať prístup každý, bez diskriminácie, v súlade so zásadou všeobecného určenia dobier, ktoré vyzdvihol pápež František (por. č. 1). „Nesmieme ani dopustiť, aby nás vírus radikálneho individualizmu premohol a urobil nás ľahostajnými k utrpeniu iných bratov a sestier… dávajúc zákony trhu a patenty vynálezov nad zákony lásky a zdravia ľudstva.“12   8. Výlučný cieľ komerčného využitia nie je v oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti eticky prijateľný. V medicíne by investície mali nájsť svoj najhlbší zmysel v ľudskej solidarite. Aby to bolo možné, musíme nájsť vhodné systémy, ktoré uprednostňujú transparentnosť a spoluprácu pred antagonizmom a súperením. Je preto životne dôležité prekonať logiku „očkovacieho nacionalizmu“13, chápanú ako snahu niektorých štátov vlastniť vakcínu v kratších časových horizontoch ako formu prestíže a výhody, zabezpečujúc potrebné množstvo svojim obyvateľom. Sú potrebné medzinárodné dohody a musia sa podporovať, aby sa patenty riadili tak, že uľahčia univerzálny prístup k vakcíne a predídu potenciálnym obchodným rozkolom, obzvlášť na udržanie pevnej ceny do budúcnosti.   9. Priemyselná výroba očkovacej látky by sa mohla stať spoločným záväzkom medzi štátmi, farmaceutickými spoločnosťami a ďalšími organizáciami, aby mohla výroba prebiehať súčasne v rôznych kútoch sveta. Tak ako tomu bolo, aspoň čiastočne, pri výskume, je žiadúce, aby dochádzalo k pozitívnej synergii aj v štádiu výroby. To by umožnilo rozšírenie existujúcich tovární v rôznych oblastiach, kde sa bude vakcína podávať, na základe princípu subsidiarity.   Schválenie, distribúcia a podávanie 10. Akonáhle prebehnú jednotlivé fázy výskumných štúdií, vyvstáva otázka, ako je možné produkt schváliť v súčasnej núdzovej situácii regulačnými autoritami, aby sa mohol uviesť na trh a používať v jednotlivých krajinách. Vzhľadom na rôznorodosť inštitúcií, ktoré majú kompetenciu na tento druh schvaľovania a na medzinárodný rozsah pandémie, je potrebné koordinovať procesy potrebné na dosiahnutie tohto cieľa a podporiť spoluprácu medzi regulačnými autoritami.   11. Vo verejnej diskusii existujú rôzne názory na kritériá pre podávanie a prístup k vakcíne. Napriek rozdielom, nachádzame isté spoločné body, ktoré chceme podporiť. Existuje zhoda v priorite pre profesionálov, ktorí pôsobia v službách verejného záujmu, predovšetkým pre zdravotnícky personál. Zahŕňa to tiež činnosti, ktoré si vyžadujú kontakt s verejnosťou (ako školy a verejná bezpečnosť), ohrozené skupiny (staršie osoby a osoby s rôznymi patológiami). Takéto kritérium, samozrejme, nerieši všetky situácie. Šedou zónou ostáva napríklad definovanie priorít pri očkovaní v rámci jednej rizikovej skupiny. Dôslednejšia stratifikácia populácie by mohla pomôcť vyriešiť tieto dilemy (napr. očkovanie v oblastiach s vyššou hustotou zvyšuje jeho prínos). Naviac, na férovú distribúciu je potrebné zohľadniť aj iné relevantné aspekty, než zdravie (ako napríklad realizovateľnosť reštrikčných opatrení).   12. Takýto poriadok očkovania na medzinárodnej úrovni v sebe obnáša, že „prioritou musí byť očkovanie… niektorých ľudí v každej krajine, radšej ako všetkých ľudí v niektorých krajinách“ (riaditeľ WHO).14 Musí sa predísť tomu, aby niektoré krajiny dostali vakcíny neskoro, preto, že si ich bohatšie krajiny vo veľkom predkúpili. Je to otázka dohody na konkrétnych percentách, podľa ktorých by sa postupovalo. Distribúcia vakcíny si vyžaduje isté nástroje, ktoré je potrebné špecifikovať a zaviesť do praxe, aby sa dosiahli dohodnuté ciele v zmysle kritéria univerzálnej dostupnosti. Kongregácia pre náuku viery pripomína existujúci „morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády a medzinárodné organizácie, aby sa zabezpečilo efektívne, bezpečné a eticky prijateľné očkovanie, dostupné v najchudobnejších krajinách tak, aby pre ne nepredstavovalo veľké bremeno“. 15 Obzvlášť potrebné je vyvinúť distribučný program, ktorý berie do úvahy spoluprácu potrebnú na prekonávanie logisticko-organizačných prekážok v oblastiach, ktoré nie sú ľahko dostupné (chladiace reťazce, transport, zdravotnícky pracovníci, využitie nových technológií, atď.). Charakteristika očkovacích látok tiež ovplyvňuje tento aspekt (napr. skladovacia teplota). To potvrdzuje potrebu, aby koordináciu jednotlivých fáz očkovacieho procesu zabezpečovala medzinárodná autorita s poverením, morálnou autoritou a operačnou kapacitou. V súčasnosti Svetová zdravotnícka organizácia zostáva významným orientačným bodom, ktorý je potrebné posilňovať a zlepšovať, v súvislosti s objavujúcimi sa problematickými oblasťami.   13. V súvislosti s morálnou zodpovednosťou podstúpiť očkovanie (aj na základe toho, čo bolo povedané v bode č.3), je potrebné opäť zdôrazniť, ako táto problematika v sebe obnáša vzťah medzi osobným zdravím a verejným zdravím, poukazujúc na ich tesnú závislosť. Vo svetle tohto prepojenia považujeme za dôležité prijať v tejto súvislosti zodpovedné rozhodnutie, nakoľko odmietnutie očkovania môže predstavovať tiež hrozbu pre druhých. Platí to aj pokiaľ je motiváciou, pri nedostupnej alternatíve, vyhnúť sa prospechu, ktorý vyplýva z úmyselného potratu. V takýchto prípadoch totiž, ako uvádza Kongregácia pre náuku viery, je možné považovať za „morálne prijateľné“ , za jasných podmienok, „dať sa zaočkovať vakcínami proti Covidu-19, pri ktorých výskume a výrobe boli použité bunkové rady z potratených plodov“.16 Je to vec pasívnej materiálnej spolupráce (v protiklade ku formálnej spolupráci), nakoľko je nepriama a vzdialená,17 zvlášť s ohľadom na úmysel, na ktorom stojí rozhodnutie, súvislosťou s preukázaným nemorálnym skutkom a súčasnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzame. Preto kritériá, pre ktoré by bolo rozhodnutie o očkovaní eticky neprípustné nie sú zaväzujúce. Z daného dôvodu môže takéto odmietnutie vážne ohroziť verejné zdravie.18 V takom prípade by totiž boli na jednej strane viac exponované tie kategórie osôb, ktoré nemôžu byť zaočkované (napr. so zníženou imunitou) a ktoré sa môžu jedine spoľahnúť na zaočkovanie iných osôb (kolektívnu imunitu), aby predišli riziku infekcie. Na druhej strane, každé ochorenie vedie k nárastu hospitalizácií s následným preťažením zdravotníckych systémov až do možného kolapsu, ako sa to už stalo v rôznych krajinách počas tejto pandémie. To bráni k prístupu k zdravotnej starostlivosti, čo, opäť raz, zasiahne tých, ktorí majú nižšie zdroje. Biskupi Anglicka a Walesu nedávno potvrdili, že „jednotlivci by mali uvítať očkovanie nielen pre dobro ich vlastného zdravia, ale aj zo solidarity k druhým, zvlášť k tým najviac ohrozeným ”.19   C. Usmernenia pre Vatikánsku komisiu Covid-19 14. Pre prehľadnosť práce Komisie súvisiacej s očkovaním sú nižšie uvedené niektoré usmernenia. Hlavným cieľom je získať bezpečnú a účinnú vakcínu na Covid-19, aby bolo očkovanie dostupné všetkým, so zvláštnym ohľadom na najzraniteľnejších, rešpektujúc spravodlivosť naprieč celým priebehom vývoja/distribúcie vakcíny (výskum, návrh, výroba, financovanie, distribúcia, programy a podávanie). Transparentnosť a korektná komunikácia sú základom na podporu dôvery a prijatia procesu očkovania.20   15. Cieľ 1: Eticko-vedecké vyhodnotenie. Na základe dostupných vedeckých poznatkov, bude Komisia schopná prispieť k vyhodnoteniu kvality, metodológie a stanovenia cien vakcíny pre spravodlivú distribúciu najohrozenejším. Potrebné kroky: Blízko spolupracovať s najväčšími organizáciami, ktoré vyvíjajú, vyhodnocujú, vydávajú a podávajú vakcíny s možnosťou, v prípade potreby, informovať kompetentných vo verejných funkciách ohľadom kvality/spravodlivosti návrhov na distribúciu a použitie. Preto má Komisia za cieľ mať prístup k najaktuálnejším vedeckým informáciám, ako aj využívať rôzne zručnosti pre audit navrhnutých očkovacích a liečebných stratégií, obzvlášť s ohľadom na ich dosah na najohrozenejších. Ako naznačuje Svätý Otec, „ Nemôžeme dopustiť, aby nám uzavreté nacionalizmy bránili žiť ako opravdivá ľudská rodina, akou sme.“ Musíme zabezpečiť „vakcíny pre všetkých… Na prvom mieste sú zraniteľnejší a núdznejší.“21   16. Cieľ 2. Globálna liečba s „lokálnou príchuťou”.22 Globálna liečba, s lokálnou príchuťou (lokálne prispôsobené vakcinačné programy): usilujeme sa vybudovať zdroje na pomoc lokálnym Cirkvám pri príprave na túto očkovaciu iniciatívu a liečebné protokoly pre jednotlivé komunity. Potrebné kroky: Úzko spolupracovať s Diecézami a Kresťanskými komunitami na celom svete, aby sme pochopili ich rôznorodé potreby a využili túto informáciu na rozvoj pevných postojov, odporúčaní a nástrojov prispôsobených jednotlivým potrebám. Začne sa to počúvaním miestnych Cirkví, na čo nadviaže pomoc pri obhajovaní istých štruktúr a podpory zo strany vlády a iných inštitúcií.   17. Cieľ 3. Partnerstvo a spoluúčasť. Mať blízku spoluprácu s mnohými organizáciami potrebnými pre prínos v plánovaní, výkone a vyhodnocovaní doporučení pre globálnu vakcinačnú administratívu. Potrebné kroky: Spolupracovať s predstaviteľmi z dôležitých zainteresovaných inštitúcií a organizácií, ako aj globálnymi zdravotníckymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami a darcovskými organizáciami na pomoc pri rozvoji, vyhodnocovaní a spolupráci na riešeniach.   18. Cieľ 4. Spojenie síl. Efektívna spolupráca s pracovnými skupinami Komisie a inými cirkevnými skupinami s cieľom poskytnúť najlepšie možné odporučenia Cirkvi. Potrebné kroky: Spolupracovať s inými pracovnými skupinami Komisie, využívajúc rámec Laudato Si’ a Fratelli Tutti, a brať do úvahy ich odporučenia v konečných odporučeniach vydaných Komisiou.   19. Cieľ 5: Vedenie. Prehĺbiť chápanie a záväzok Cirkvi pri ochrane a rozvoji Bohom danej dôstojnosti všetkých. Potrebné kroky: Pomôcť celosvetovej Cirkvi a svetu vyjadriť a navrhnúť hlbšie dôvody na dosiahnutie tejto výzvy ako celosvetová ľudská rodina. Cirkev by mohla ponúknuť svoje pôsobenie ako katalyzátor, ktorý čelí tejto výzve spôsobom, ktorý odráža vedomie a úctu k dôstojnosti všetkých.   20. Cieľ 6. Cirkev v službe “uzdravovania sveta”.23 Viesť príkladom spôsobmi, ktoré sú jasné a významne prispievajú, okrem iného, k dosiahnutiu cieľa rovnej distribúcie vakcín a liečby. Potrebné kroky: Kreatívne využiť hlas Cirkvi na celom svete aby hovoril, nabádal a prispieval k zabezpečeniu kvalitných vakcín a starostlivosti, ktoré budú dostupné pre globálnu rodinu, zvlášť pre tých, ktorí sú ohrození. Cirkev má možnosť v tomto pomáhať mnohými spôsobmi, prostredníctvom svojich zdravotníckych sietí, Biskupských konferencií, mnohých cirkevných organizácií, ktoré pracujú s chudobnými, rehoľných komunít, atď. Zvážiť zbierky pre skupiny, ktoré pracujú na získavaní liečiv a vakcín pre najnúdznejších.     ______     1 Pápež František, 2020. „Prejav členom k Nadácie Banco Farmaceutico”, 19. septembra 2020. 2 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020 3 por. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 105-208. 4 Pápež František, 2020. Uzdraviť svet. Katechézy k pandémii. Úvod. 5 por. Nuffieldská rada pre bioetiku, 2020. Férový a spravodlivý prístup k liečbe a vakcínam na Covid-19. Londýn: NCB, str. 3. Londýn: NCB,str. 3 6 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020, č.6. 7 por. Charlotte Lozier Institute, Kandidátske očkovacie látky na Covid-19 a bunkové rady odvodené z potratených plodov, 3. decembra 2020, v https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ 8 Kongregácia pre náuku viery, 2008. Inštrukcia Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky, č. 35. 9 por. Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. č.2-3. 10 „Usmernenia k distribúcii musia zohľadniť povinnosť pomáhať jednotlivcom, ktorí z nej budú mať najväčší osoh, pred povinnosťou zabezpečiť najväčší množstevný prínos naprieč populáciou“. V: Wu, J.H., John, S.D, a Adashi E.Y., 2020, “Distribúcia vakcín v čase pandémie: Etický Rozmer”, The American Journal of Medicine, November 2020, Vol. 133(11). 11 Predsedníčka Von der Leyenová sa opakovane vyjadrila, že k vakcínam proti Covid-19 je nutné pristupovať ako ku verejnému dobru, nakoľko všetko úsilie zdolať pandémiu môže uspieť len pokiaľ spolupracujeme na verejnom dobre. Pozri napr. jej posledný prejav https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_2258 12 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020. 13 Ghebreyesus, Tedros, 2020. „Úvodné poznámky generálneho riaditeľa WHO na tlačovom brífingu k problematike COVIDu-19”, 4. septembra 2020. 14 Ghebreyesus, Tedros, 18. augusta 2020. 15 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. č.6 16 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. 17 Podľa Konferencie katolíckych biskupov USA (USCCB), “vzhľadom na naliehavosť tejto krízy, nedostatok alternatívnych očkovacích látok a fakt, že prepojenie medzi potratom, ku ktorému došlo pred desiatkami rokov a očkovaním vakcínou, ktorá bola vyrobená v súčasnosti je veľmi vzdialené, očkovanie s novými vakcínami proti COVIDu-19 môže byť morálne opodstatnené za daných okolností.”. USCCB, 2020, “Morálne hľadiská súvisiace s novými očkovacími látkami proti COVIDu-19”. 18 Ako zdôrazňuje poznámka na webovej stránke Konferencie Biskupov Latinskej Ameriky (CELAM), pokiaľ neexistuje iná alternatíva okrem zaočkovania sa dostupnými očkovacími látkami na ochranu každého ľudského života a zdravia všetkých, očkovanie nemožno považovať za spoluprácu so zlom (napr. s potratom), ale skôr za priamy skutok starostlivosti o život. Por. CELAM, 2020, “Vacunas con Fetos Abortados”. 19 Konferencia katolíckych biskupov Anglicka a Walesu, Oddelenie pre sociálnu spravodlivosť, 2020. “Covid-19 a Očkovanie”. 20 “Nevyvážený a nejasný postup, ktorý charakterizoval nedávnu distribúciu obmedzených zásob lieku remdesivir, by mal slúžiť ako výstraha. Rovnaká chyba sa už nesmie zopakovať. Iba transparentné a dôsledne zavedené procesy rozdeľovania zaistia verejnú dôveru, obzvlášť v prípade očkovania. Zabezpečiť efektívne, férové a zdôvodniteľné rozdelenie pre všetkých je prioritou, pri ktorej nie je možné robiť kompromisy.“ V: Wu, J.H., John, S.D, a Adashi E.Y., 2020, op. cit. 21 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020. 22 Pápež František, 2020. Fratelli Tutti. O bratstve a sociálnom priateľstve, č. 143. 23 por. pápež František, 2020. Uzdraviť svet – Katechézy o pandémii. Vatican: LEV.