Farnosť Suchá Hora

upratovanie kostola

1. skupina

Rrod. Šprlová 2, rod. Ďubašíková 3, rod. Olešová 4, rod. Papayová 5, rod. Masláková 7, rod. Valková 9, rod. Jančová 11, rod. Šprláková 344, rod. Pajungová 413, rod. Jančová 356.