Farnosť Suchá Hora

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Suchá Hora
Farská 410
027 13 Suchá Hora

e-mail: rkfusuchahora@gmail.com
tel.: +421 43 539 74 35 
mobil: +421 918 547 879
IČO: 319 257 07
IBAN: SK93 0200 0000 0022 2132 1456
GDPR - Ochrana osobných údajov