Farnosť Suchá Hora

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Suchá Hora

027 13 Suchá hora 410
tel.: +421 43 539 74 35
IČO: 319 257 07
GPS: 49.364012;  19,789188

rkfusuchahora@gmail.com