Farnosť Suchá Hora

história farnosti

Kňazi – rodáci zo Suchej Hory