Farnosť Suchá Hora

Priamy prenos svätej omše 31. októbra o 18.00
oznamy

Aktuálny program, úmysly svätých omší…

SVIATOSTI

Základné informácie o vysluhovaní sviatostí a svätenín…

ŽIVOT FARNOSTI

Spoločenstvá, aktuality, či fotogaléria…

Z HISTÓRIE

História farnosti, kňazi pochádzajúci, či pôsobiaci v Suchej Hore…