Liturgický kalendár

Duchovné slovo

Po vodu prišla istá Samaritánka

„Tu prišla žena.“ (Jn 4,7) Ona je obraz Cirkvi, ktorá ešte nebola ospravedlnená, ale už čoskoro mala byť ospravedlnená; lebo o tom je reč: Prišla, nič netušiac, našla Ježiša a on sa s ňou rozpráva. Pozrime sa, čo sa stalo, pozrime sa, prečo „prišla Samaritánka po vodu“. Samaritáni nepatrili k židovskému národu; boli to cudzinci. Významné na tejto symbolickej udalosti je, že táto žena, ktorá bola predobrazom Cirkvi, prišla z cudzieho národa. Lebo Cirkev mala vzísť z pohanov, mala byť cudzinkou voči židovskému národu.

Počúvajme teda cez ňu o sebe, poznávajme v nej seba a v nej vzdávajme vďaky Bohu za seba. Lebo ona bola obrazom, nie skutočnosťou, ale aj ona prestala byť obrazom a stala sa skutočnosťou. Veď uverila v toho, ktorý nám ju dal za obraz. „Prišla“ teda „po vodu“. Prišla po vodu tak jednoducho, ako to robia muži i ženy.

„Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.“ (Jn 4,7-9)

Vidíte, akí si boli cudzí: Židia ani len ich nádoby nepoužívali. A pretože si žena priniesla nádobu, ktorou naberala vodu, so sebou, čudovala sa, že si Žid pýta od nej vodu, lebo to Židia nerobili. Ale ten, ktorý si pýtal piť, žíznil po ženinej viere.

A teraz počuj, kto si to pýta piť. „Ježiš jej odpovedal: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (Jn 4,10)

Pýta si piť a sľubuje nápoj. Pýta si, akoby potreboval, a pritom oplýva ako ten, čo môže nasýtiť. Vraví: „Keby si poznala Boží dar.“ Boží dar je Duch Svätý. Ale ešte hovorí žene skryto a pomaly vniká do srdca. A zdá sa, že už učí. Lebo čo je lahodnejšie a milšie ako toto povzbudenie? „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

Akú vodu to chcel dať, ak nie tú, o ktorej sa píše: „U teba je zdroj života“ (Ž 36,10)? Lebo ako by mohli byť smädní tí, čo „sa opájajú blahobytom tvojho domu“ (Ž 36,9)?

Sľuboval teda nejaký pokrm a nasýtenie Duchom Svätým, ale ona ešte nechápala. A čo odpovedala, pretože nechápala? „Žena mu vravela: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať.“ (Jn 4,15) Núdza nútila k námahe a slabosť odmietala námahu. Kiež by počula: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním!“ (Mt 11,28) Toto jej hovoril Ježiš, aby sa už netrápila, ale ona ešte nechápala.

Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium

(Tract. 15, 10-12. 16-17: CCL 36, 154-156)

(Zdroj: breviár)

 Ježiš sa rozpráva so Samaritánkou pri studni