Liturgia domácej cirkvi

Aktuálnu Liturgiu domácej cirkvi pre rodiny si môžete stiahnuť tu:   

Tretia veľkonočná nedeľa

Druhá veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

Piata pôstna nedeľa  

Štvrtá pôstna nedeľa  

Tretia pôstna nedeľa  

Druhá pôstna nedeľa 

Prvá pôstna nedeľa 

40 dní pôstu – brožúrka

6. Nedeľa v cezročnom období

5. Nedeľa v cezročnom období

4. Nedeľa v cezročnom období

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

2. nedeľa v cezročnom období

Krst Krista Pána

Zjavenia Pána

Vianočné obdobie II

Vianočné obdobie

Adventné obdobie

33. Nedeľa v cezročnom období:

32. Nedeľa v cezročnom období

Sviatok všetkých svätých: