Warning: Undefined variable $ub in /data/9/d/9d49525e-9209-4cfb-931b-3da877a9726d/farnostsuchahora.sk/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /data/9/d/9d49525e-9209-4cfb-931b-3da877a9726d/farnostsuchahora.sk/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Krst

Farnosť Suchá Hora

Sviatosť KRSTU

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v roku 2024

13. 1. 2024, sobota o 9:00
4. 2. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
17. 2. 2024, sobota o 9:00
3. 3. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
16. 3. 2024, sobota o 9:00
7. 4. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
20. 4. 2024, sobota o 9:00
5. 5. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
18. 5. 2024, sobota o 9:00
9. 6. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
22. 6. 2024, sobota o 9:00
7. 7. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
20. 7. 2024, sobota o 9:00
11. 8. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
1. 9. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
14. 9. 2024, sobota o 9:00
6. 10. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
19. 10. 2024, sobota o 9:00
3. 11. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
16. 11. 2024, sobota o 9:00
1. 12. 2024, nedeľa pri druhej sv. omši
14. 12. 2024, sobota o 9:00 

Vysluhovanie krstu

Podľa kánona 856 CIC 1983 sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.