Farnosť Suchá Hora

Sviatosť KRSTU

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v roku 2022

8. 1. 2022 sobota (o 9:00)
6. 2. 2022 nedeľa (v čase medzi sv. omšami)
19. 2. 2022 sobota (o 9:00)
6. 3. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
19. 3. 2022 sobota (o 9:00)
3. 4. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
16. 4. 2022 sobota (pri Veľkonočnej vigílii)
1. 5. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
14. 5. 2022 sobota (o 9:00)
5. 6. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
18. 6. 2022 sobota (o 9:00)
3. 7. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
16. 7. 2022 sobota (o 9:00)
20. 8. 2022 sobota (o 9:00)
4. 9. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
17. 9. 2022 sobota (o 9:00)
2. 10. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
15. 10. 2022 sobota (o 9:00)
6. 11. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
19. 11. 2022 sobota (o 9:00)
4. 12. 2022 nedeľa (pri sv. omši)
17. 12. 2022 sobota (o 9:00) 

Vysluhovanie krstu

Podľa kánona 856 CIC 1983 sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.