Farnosť Suchá Hora

Sviatosť KRSTU

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v roku 2023

7. 1. 2023, sobota, (o 9:00)
22. 1. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
4. 2. 2023, sobota, (o 9:00)
19. 2. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
4. 3. 2023, sobota, (o 9:00)
19. 3. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
8. 4. 2023, sobota, (pri veľkonočnej vigílii)
23. 4. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
6. 5. 2023, sobota, (o 9:00)
21. 5. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
3. 6. 2023, sobota, (o 9:00)
18. 6. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
1. 7. 2023, sobota, (o 9:00)
16. 7. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
5. 8. 2023, sobota, (o 9:00)
20. 8. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
2. 9. 2023, sobota, (o 9:00)
17. 9. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
7. 10. 2023, sobota, (o 9:00)
22. 10. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
4. 11. 2023, sobota, (o 9:00)
19. 11. 2023, nedeľa, (pri sv. omši)
2. 12. 2023, sobota, (o 9:00)
17. 12. 2023, nedeľa, (pri sv. omši) 

Vysluhovanie krstu

Podľa kánona 856 CIC 1983 sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.