Farnosť Suchá Hora

história farnosti

Kňazi – pôsobiaci v Suchej Hore ako samostatnej farnosti po roku 2006