Warning: Undefined variable $ub in /data/9/d/9d49525e-9209-4cfb-931b-3da877a9726d/farnostsuchahora.sk/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /data/9/d/9d49525e-9209-4cfb-931b-3da877a9726d/farnostsuchahora.sk/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
HistoriaFarnosti

Farnosť Suchá Hora

história farnosti

Z histórie farnosti Suchá Hora

Prvá písomná zmienka o obci Suchá Hora je z roku 1566. Obec od svojho vzniku patrila do farnosti Trstená, kde bola farnosť už od roku 1397. V 17. storočí žili v obci katolíci aj evanjelici. Cirkevný historik a kňaz Dr. Štefan Šmálik píše, že vizitátor evanjelickej cirkvi  09.10. 1654 vyratával filiálky farnosti v Trstenej kde spomína aj Suchú Horu. V roku 1787 bola založená katolícka farnosť v Hladovke. Od tohto času veriaci obce Suchá Hora teda patrili ako filiálka do farnosti Hladovka. V roku 1789 bola postavená drevená budova fary v Hladovke. Drevený kostolík na mieste, kde teraz stojí socha svätého Floriána bol postavený pred rokom 1700. Nový murovaný kostol bol v Hladoveke postavený v rokoch 1800 až 1808. Vo filálke Suchá Hora kostol nebol a veriaci na bohoslužby dochádzali do Hladovky. V roku 1935 sa začala stavba murovaného kostola v Suchej Hore. Tento kostol bol v roku 1995 prestavbou rozšírený a predĺžený. Farnosť Hladovka s filálkou Suchá Hora patrili od roku 1776 do vtedy zriadeného Spišského biskupstva. V 20. storoží bolo krátke obdobie, keď tieto obce boli pripojené k Poľsku. V čase pripojenia oboch obcí k Poľsku tu pôsobili poľskí kňazi. 
Dňa 1. júla. 2006 sa Suchá Hora stáva sa samostatnou farnosťou.