Farnosť Suchá Hora

Termíny sobášnych náuk v roku 2022 o 16:00 na farskom úrade

7. 1. 2023, sobota, (I.)
4. 2. 2023, sobota, (II.)
4. 3. 2023, sobota, (I.)
1. 4. 2023, sobota, (II.)
6. 5. 2023, sobota, (I.)
3. 6. 2023, sobota, (II.)
1. 7. 2023, sobota, (I.)
5. 8. 2023, sobota, (II.)
2. 9. 2023, sobota, (I.)
7. 10. 2023, sobota, (II.)
4. 11. 2023, sobota, (I.)
2. 12. 2023, sobota, (II.)
Tretia náuka (III.) individuálne. 
Náuky možno absolvovať v ľubovoľnom poradí. 
Účasť prosíme potvrdiť mailom na: rkfusuchahora@gmail.com