Farnosť Suchá Hora

Termíny sobášnych náuk v roku 2022 o 16:00 na farskom úrade

5. 2. 2022 sobota I.
5. 3. 2022 sobota II.
2. 4. 2022 sobota I.
7. 5. 2022 sobota II.
4. 6. 2022 sobota I.
2. 7. 2022 sobota II.
30. 7. 2022 sobota I.
3. 9. 2022 sobota II.
1. 10. 2022 sobota I.
5. 11. 2022 sobota II.
Tretia náuka individuálne.