Farnosť Suchá Hora

„Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“ (sv. Ján Pavol II.) Myšlienka založenia modlitbového spoločenstva vznikla po tom, ako sme sa vo februári 2013 vrátili z duchovnej obnovy v Ústi nad Priehradou. Rozhodne to bol Boží plán, aby tam s ním strávilo víkend zopár dievčat zo Suchej Hory. Vtedy sme ešte nevedeli o nijakých spoločenstvách mladých, ktorí sa stretávajú, modlia, chvália Boha a vzdelávajú pomocou Svätého písma. Program s duchovným otcom Braňom Kožuchom a jeho dobrovoľníkmi bol pestrý vo forme rôznych workshopov, aktivít a chvál. Bolo to úplne niečo nové, iné. Spoznali sme nový rozmer prežívania viery v Boha, že je živý a milujúci. Zakúsili sme moc Ducha Svätého.