Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

1. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Katarína Paliderová; 2.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; Prosby: Katarína Paliderová

2. 4. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Dominika Kukucova; 2.  Čítanie: Martina Cyrulova; Prosby: Dominika Kukucova

2. 4. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; 2.  Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441


3. 4. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

4. 4. 223 utorok; 1.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; Prosby: Katarína Chovančáková 

5. 4. 223 streda; 1.  Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

6. 4. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; 2.  Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Jana Šuvadová  

7. 4. 223 piatok; 1.  Čítanie: Margita Škvareková; 2.  Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Margita Škvareková

8. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Miloš Šikyňa; 2.  Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Trojanova

8. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Marián Šikyňa; 2.  Čítanie:  Marta Šprláková; Prosby: 

9. 4. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; 2.  Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Hrkľova. 

9. 4. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Martina Cyrulova; 2.  Čítanie: Dominika Kukucova; Prosby: Martina Cyrulova


10. 4. 223 pondelok 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Katarína Jančová

10. 4. 223 pondelok 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Daniela Šuvadová 441

11. 4. 223 utorok; 1.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; Prosby: Katarína Chovančáková 

12. 4. 223 streda; 1.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

13. 4. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

14. 4. 223 piatok; 1.  Čítanie: Miloš Šikyňa; Prosby: Miloš Šikyňa

15. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Mária Novarová; 2.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; Prosby: Mária Novarová

16. 4. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Marianna Trojanova; 2.  Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Trojanova

16. 4. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Lucia Oklapková; 2.  Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Lucia Oklapková


17. 4. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Paliderová

18. 4. 223 utorok; 1.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; Prosby: Katarína Hrkľova. 

19. 4. 223 streda; 1.  Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby: Marián Šikyňa

20. 4. 223 štvrtok; 1.  Čítanie:  Marta Šprláková; Prosby:  Marta Šprláková

21. 4. 223 piatok; 1.  Čítanie: Martina Cyrulova; Prosby: Martina Cyrulova

22. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; 2.  Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441

23. 4. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; 2.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

23. 4. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; 2.  Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Jana Šuvadová  


24. 4. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

25. 4. 223 utorok; 1.  Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

26. 4. 223 streda; 1.  Čítanie: Dominika Kukucova; Prosby: Dominika Kukucova

27. 4. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

28. 4. 223 piatok; 1.  Čítanie: Marianna Trojanova; Prosby: Marianna Trojanova

29. 4. 223 sobota; 1.  Čítanie: Miloš Šikyňa; 2.  Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Miloš Šikyňa

30. 4. 223 nedeľa1. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Paliderová; 2.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; Prosby: Katarína Paliderová

30. 4. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie:  Marta Šprláková; 2.  Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby:  Marta Šprláková


1. 5. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; Prosby: Jana Šuvadová  

2. 5. 223 utorok; 1.  Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Mária Novarová

3. 5. 223 streda; 1.  Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Katarína Jančová

4. 5. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Daniela Šuvadová 441

5. 5. 223 piatok; 1.  Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

6. 5. 223 sobota; 1.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; 2.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Katarína Chovančáková 

7. 5. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Aneta Gočalová; 2.  Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Aneta Gočalová

7. 5. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Dominika Kukucova; 2.  Čítanie: Martina Cyrulova; Prosby: Dominika Kukucova


8. 5. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

09. 5. 223 utorok; 1.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; Prosby: Katarína Hrkľova. 

10. 5. 223 streda; 1.  Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Paliderová

11. 5. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby: Marián Šikyňa

12. 5. 223 piatok; 1.  Čítanie:  Marta Šprláková; Prosby:  Marta Šprláková

13. 5. 223 sobota; 1.  Čítanie: Mária Novarová; 2.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; Prosby: Mária Novarová

14. 5. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Marianna Šikyňová; 2.  Čítanie: Marianna Trojanova; Prosby: Marianna Šikyňová

14. 5. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Jančová; 2.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Katarína Jančová


15. 5. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Miloš Šikyňa; Prosby: Miloš Šikyňa

16. 5. 223 utorok; 1.  Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

17. 5. 223 streda; 1.  Čítanie: Aneta Gočalová; Prosby: Aneta Gočalová

18. 5. 223 štvrtok 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Lucia Oklapková; 2.  Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Lucia Oklapková

18. 5. 223 štvrtok 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; 2.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Katarína Chovančáková 

19. 5. 223 piatok; 1.  Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Mária Novarová

20. 5. 223 sobota; 1.  Čítanie: Martina Cyrulova; 2.  Čítanie: Dominika Kukucova; Prosby: Martina Cyrulova

21. 5. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; 2.  Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Hrkľova. 

21. 5. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Marián Šikyňa; 2.  Čítanie:  Marta Šprláková; Prosby: Marián Šikyňa


22. 5. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Jana Šuvadová  ; Prosby: Jana Šuvadová  

23. 5. 223 utorok; 1.  Čítanie: Marianna Trojanova; Prosby: Marianna Trojanova

24. 5. 223 streda; 1.  Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Šikyňová

25. 5. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Daniela Šuvadová 441

26. 5. 223 piatok; 1.  Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441

27. 5. 223 sobota; 1.  Čítanie: Miroslav Chovančák; 2.  Čítanie: Aneta Gočalová; Prosby: Miroslav Chovančák

28. 5. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Margita Škvareková; 2.  Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Margita Škvareková

28. 5. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; 2.  Čítanie: Katarína Chovančáková ; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365


29. 5. 223 pondelok; 1.  Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Paliderová

30. 5. 223 utorok; 1.  Čítanie: Katarína Hrkľova. ; Prosby: Katarína Hrkľova. 

31. 5. 223 streda; 1.  Čítanie: Dominika Kukucova; Prosby: Dominika Kukucova

1. 6. 223 štvrtok; 1.  Čítanie: Miloš Šikyňa; Prosby: Miloš Šikyňa

2. 6. 223 piatok; 1.  Čítanie: Martina Cyrulova; Prosby: Martina Cyrulova

3. 6. 223 sobota; 1.  Čítanie:  Marta Šprláková; 2.  Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby:  Marta Šprláková

4. 6. 223 nedeľa 1. sv. omša; 1.  Čítanie: Marianna Trojanova; 2.  Čítanie: Marianna Trojanova; Prosby: Marianna Trojanova

4. 6. 223 nedeľa 2. sv. omša; 1.  Čítanie: Deti 1. sv. prijmanie; 2.  Čítanie: Deti 1. sv. prijmanie; Prosby: Deti 1. sv. prijmanie