Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

1. 2. 2023 streda; Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

2. 2. 2023 štvrtok; Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

3. 2. 2023 piatok; Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

4. 2. 2023 sobota; 1. Čítanie: Miloš Šikyňa; 2 ; Čítanie: Aneta Gočalová; Prosby: Miloš Šikyňa


5. 2. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Dominika Kukucová; 2 ; Čítanie: Martina Cyrulová; Prosby: Dominika Kukucová

5. 2. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Katarína Jančová; 2 ; Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Katarína Jančová

6. 2. 2023 pondelok; Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Paliderová

7. 2. 2023 utorok; Čítanie: Katarína Hrkľová ; Prosby: Katarína Hrkľová. 

8. 2. 2023 streda; Čítanie: Katarína Chovančáková; Prosby: Katarína Chovančáková 

9. 2. 2023 štvrtok; Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

10. 2. 2023 piatok; Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Šikyňová

11. 2. 2023 sobota; 1. Čítanie: Marianna Trojanová; 2 ; Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Marianna Trojanová


12. 2. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Marta Šprláková; 2 ; Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby: Marta Šprláková

12. 2. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Jana Šuvadová; 2 ; Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Jana Šuvadová 

13. 2. 2023 pondelok; Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

14. 2. 2023 utorok; Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

15. 2. 2023 streda; Čítanie: Aneta Gočalová; Prosby: Aneta Gočalová

16. 2. 2023 štvrtok; Čítanie: Dominika Kukucová; Prosby: Dominika Kukucová

17. 2. 2023 piatok; Čítanie: Martina Cyrulová; Prosby: Martina Cyrulová

18. 2. 2023 sobota; 1. Čítanie: Katarína Paliderová; 2 ; Čítanie: Katarína Hrkľová ; Prosby: Katarína Paliderová


19. 2. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Marianna Trojanová; 2 ; Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Trojanová

19. 2. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; 2 ; Čítanie: Katarína Chovančáková; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

20. 2. 2023 pondelok; Čítanie: Miloš Šikyňa; Prosby: Miloš Šikyňa

21. 2. 2023 utorok; Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Katarína Jančová

22. 2. 2023 streda; 1. Čítanie: Jana Šuvadová; 2 ; Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Jana Šuvadová 

23. 2. 2023 štrtok; Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Daniela Šuvadová 441

24. 2. 2023 piatok; Čítanie: Martina Cyrulová; Prosby: Martina Cyrulová

25. 2. 2023 sobota; 1. Čítanie: Marián Šikyňa Marta Šprláková Marián Šikyňa


26. 2. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Margita Škvareková; 2 ; Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Margita Škvareková

26. 2. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Aneta Gočalová; 2 ; Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Aneta Gočalová

27. 2. 2023 pondelok; Čítanie: Dominika Kukucová; Prosby: Dominika Kukucová

28. 2. 2023 utorok; Čítanie: Marianna Trojanová; Prosby: Marianna Trojanová

1. 3. 2023 streda; Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365

2. 3. 2023 štvrtok; Čítanie: Katarína Chovančáková; Prosby: Katarína Chovančáková 

3. 3. 2023 piatok; Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Mária Novarová

4. 3. 2023 sobota; 1. Čítanie: Daniela Šuvadová 441; 2 ; Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441


5. 3. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Katarína Hrkľová ; 2 ; Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Hrkľová. 

5. 3. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Martina Cyrulová; 2 ; Čítanie: Dominika Kukucová; Prosby: Martina Cyrulová

6. 3. 2023 pondelok; Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

7. 3. 2023 utorok; Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

8. 3. 2023 streda; Čítanie: Jana Šuvadová; Prosby: Jana Šuvadová 

9. 3. 2023 štvrtok; Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby: Marián Šikyňa

10. 3. 2023 piatok; Čítanie: Marta Šprláková; Prosby: Marta Šprláková

11. 3. 2023 sobota; 1. Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; 2 ; Čítanie: Katarína Chovančáková; Prosby: Daniela Chovančáková č. 365


12. 3. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Marianna Šikyňová; 2 ; Čítanie: Marianna Trojanová; Prosby: Marianna Šikyňová

12. 3. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Daniela Šuvadová 441; 2 ; Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441

13. 3. 2023 pondelok; Čítanie: Miloš Šikyňa; Prosby: Miloš Šikyňa

14. 3. 2023 utorok; Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

15. 3. 2023 streda; Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Margita Škvareková

16. 3. 2023 štrvrtok; Čítanie: Lucia Oklapková; Prosby: Lucia Oklapková

17. 3. 2023 piatok; Čítanie: Katarína Hrkľová ; Prosby: Katarína Hrkľová. 

18. 3. 2023 sobota; 1. Čítanie: Jana Šuvadová; 2 ; Čítanie: Mária Novarová; Prosby: Jana Šuvadová 


19. 3. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Katarína Chovančáková; 2 ; Čítanie: Daniela Chovančáková č. 365; Prosby: Katarína Chovančáková 

19. 3. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Marián Šikyňa Marta Šprláková Marián Šikyňa

20. 3. 2023 pondelok; 1. Čítanie: Miloš Šikyňa; 2 ; Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Miloš Šikyňa

21. 3. 2023 utorok; Čítanie: Katarína Paliderová; Prosby: Katarína Paliderová

22. 3. 2023 streda; Čítanie: Dominika Kukucová; Prosby: Dominika Kukucová

23. 3. 2023 štvrtok; Čítanie: Martina Cyrulová; Prosby: Martina Cyrulová

24. 3. 2023 piatok; Čítanie: Marianna Trojanová; Prosby: Marianna Trojanová

25. 3. 2023 sobota; 1. Čítanie: Katarína Jančová; 2 ; Čítanie: Daniela Šuvadová 441; Prosby: Katarína Jančová

26. 3. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Lucia Oklapková; 2 ; Čítanie: Margita Škvareková; Prosby: Lucia Oklapková

26. 3. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Mária Novarová; 2 ; Čítanie: Jana Šuvadová; Prosby: Mária Novarová

27. 3. 2023 pondelok; Čítanie: Miroslav Chovančák; Prosby: Miroslav Chovančák

28. 3. 2023 utorok; Čítanie: Marta Šprláková; Prosby: Marta Šprláková

29. 3. 2023 streda; Čítanie: Marianna Šikyňová; Prosby: Marianna Šikyňová

30. 3. 203 štvrtok; Čítanie: Marián Šikyňa; Prosby: Marián Šikyňa

31. 3. 2023 piatok; Čítanie: Marianna Trojanová; Prosby: Marianna Trojanová

1. 4. 2023 sobota; 1. Čítanie: Katarína Paliderová; 2 ; Čítanie: Katarína Hrkľová ; Prosby: Katarína Paliderová


2. 4. 2023 nedeľa 1. sv. omša: 1. Čítanie: Dominika Kukucová; 2 ; Čítanie: Martina Cyrulová; Prosby: Dominika Kukucová

2. 4. 2023 nedeľa 2. sv. omša: 1. Čítanie: Daniela Šuvadová 441; 2 ; Čítanie: Katarína Jančová; Prosby: Daniela Šuvadová 441