Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

11. 4. 2022, pondelok, Mária Novarová
12. 4. 2022, utorok, Jana Šuvadová
13. 4. 2022, streda, Miroslav Chovančák
14. 4. 2022, štvrtok, Martina Cyrulova, Dominika Kukucová Siteková, Martina Cyrulova
15. 4. 2022, piatok, Marianna Šikyňová, Katarína Hrkľová.
16. 4. 2022, sobota, Marianna Trojanová, Aneta Gočalová, Katarína Paliderová, Margita Škvareková, Daniela Chovančáková č.365, Katarína Chovančáková (prosby)

17. 4. 2022, nedeľa,
Mária Novarová, Jana Šuvadová, Mária Novarová,
Katarína Jančová, Daniela Šuvadová 441, Katarína Jančová
18. 4. 2022, pondelok, Marián Šikyňa, Marián Šikyňa, Marta Šprláková, Marta Šprláková
19. 4. 2022, utorok, Miroslav Chovančák
20. 4. 2022, streda, Margita Škvareková
21. 4. 2022, štvrtok, Dominika Kukucová Siteková
22. 4. 2022, piatok, Martina Cyrulova
23. 4. 2022, sobota, Katarína HrkľováKukucová Katarína Paliderová, Katarína Hrkľová

24. 4. 2022, nedeľa,
Marianna Trojanová, Aneta Gočalová, Marianna Trojanová,
Daniela Chovančáková č.365, Katarína Chovančáková, Daniela Chovančáková č.365
25. 4. 2022, pondelok, Katarína Jančová
26. 4. 2022, utorok, Daniela Šuvadová 441
27. 4. 2022, streda, Miloš Šikyňa
28. 4. 2022, štvrtok, Marianna Šikyňová
29. 4. 2022, piatok, Marián Šikyňa
30. 4. 2022, sobota, Marta Šprláková, Ján Jančo, Marta Šprláková

1. 5. 2022, nedeľa, Jana Šuvadová, Mária Novarová, Jana Šuvadová,
Margita Škvareková, Miroslav Chovančák, Margita Škvareková
2. 5. 2022, pondelok, Dominika Kukucová Siteková
3. 5. 2022, utorok, Martina Cyrulova
4. 5. 2022, streda, Katarína Hrkľová.
5. 5. 2022, štvrtok, Katarína Paliderová
6. 5. 2022, piatok, Aneta Gočalová
7. 5. 2022, sobota, Marianna Trojanová, Ján Jančo

8. 5. 2022, nedeľa, Marianna Šikyňová, Miloš Šikyňa, Marianna Šikyňová,
Daniela Šuvadová 441, Katarína Jančová, Daniela Šuvadová 441
9. 5. 2022, pondelok, Daniela Chovančáková č.365
10. 5. 2022, utorok, Katarína Chovančáková,
11. 5. 2022, streda, Marián Šikyňa
12. 5. 2022, štvrtok, Marta Šprláková
13. 5. 2022, piatok, Mária Novarová
14. 5. 2022, sobota, Jana Šuvadová, Ján Jančo, Jana Šuvadová

15. 5. 2022, nedeľa, Katarína Paliderová, Katarína Hrkľová, Katarína Paliderová,
Dominika Kukucová Siteková, Martina Cyrulova, Dominika Kukucová Siteková
16. 5. 2022, pondelok, Miroslav Chovančák
17. 5. 2022, utorok, Margita Škvareková
18. 5. 2022, streda, Marianna Trojanová
19. 5. 2022, štvrtok, Aneta Gočalová
20. 5. 2022, piatok, Katarína Jančová
21. 5. 2022, sobota, Daniela Šuvadová 441, Ján Jančo, Daniela Šuvadová 441

22. 5. 2022, nedeľa,
Katarína Chovančáková, Daniela Chovančáková č.365, Katarína Chovančáková,
Marta Šprláková, Marián Šikyňa, Marta Šprláková
23. 5. 2022, pondelok, Marianna Šikyňová
24. 5. 2022, utorok, Miloš Šikyňa
25. 5. 2022, streda, Mária Novarová
26. 5. 2022, štvrtok, Margita Škvareková, Miroslav Chovančák, Margita Škvareková, Mária Novarová, Jana Šuvadová, Mária Novarová
27. 5. 2022, piatok, Martina Cyrulova
28. 5. 2022, sobota, Katarína Paliderová, Ján Jančo, Katarína Paliderová

29. 5. 2022, nedeľa, Aneta Gočalová, Marianna Trojanová, Aneta Gočalová,
Katarína Jančová, Daniela Šuvadová 441, Katarína Jančová