Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

2. 8. - 29. 8. 2021

2. 8. 25021 pondelok Soňa Šikyňová
3. 8. 2021 utorok Anežka Pajunková
4. 8. 2021, streda. Miroslava Drahulová
5. 8. 2021, štvrtok. Janka Šuvadová
6. 8. 2021, piatok.
1. sv. omša Marián Šikyňa Katarína Chovančáková
2. sv. omša Martina Cyrulová č. 41 Simona Ogielová

7. 8. 2021, sobota. Daniela Šuvadová Katarína Jančová
8. 8. 2021, nedeľa
1. sv. omša Ján Jančo Miloš Šikyňa
2. sv. omša Miroslav Novara Mária Novarová

9. 8. 2021, pondelok. Dominika Kukucová- Siteková
10. 8. 2021, utorok. Marianna Trojanová
11. 8. 2021, streda. Marianna Šikyňová
12. 8. 2021, štvrtok. Margita Škvareková
13. 8. 2021, piatok. Katarína Hrkľová
14. 8. 2021, sobota. Miroslav Chovančák Tatiana Trojanová
15. 8. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Daniela Chovančáková č. 350 Daniela Chovančáková č. 365
2. sv. omša Martina Cyrulová č. 423 Marta Šprláková

16. 8. 2021, pondelok. Miroslava Drahulová
17. 8. 2021, utorok. Janka Šuvadová
18. 8. 2021, streda. Marián Šikyňa
19. 8. 2021, štvrtok. Daniela Šuvadová
20. 8. 2021, piatok. Katarína Jančová
21. 8. 2021, sobota. Soňa Šikyňová Anežka Pajunková
22. 8. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Katarína Chovančáková Dominika Kukucová- Siteková
2. sv. omša Marianna Trojanová Marianna Šikyňová

23. 8. 2021, pondelok. Martina Cyrulová č. 41
24. 8. 2021, utorok. Simona Ogielová
25. 8. 2021, streda. Mária Novarová
26. 8. 2021, štvrtok. Daniela Chovančáková č. 350
27. 8. 2021, piatok. Daniela Chovančáková č. 365
28. 8. 2021, sobota. Martina Cyrulová č. 423 Marta Šprláková
29. 8. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Tatiana Trojanová Miroslav Chovančák
2. sv. omša Margita Škvareková Katarína Hrkľová