Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

6. septembra 2020 – 23. nedeľa cez rok

1. sv. omša: 
Miloš Šikyňa, Marianna Šikyňová
2. sv. omša: 
Katarína Hrkľová, Katarína Paliderová