Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

4. 10. - 31. 10. 2021

4. 102021, pondelok Miloš Šikyňa
5. 10. 2021, utorok Marián Šikyňa
6. 10. 2021, streda. Miroslava Drahulová
7. 10. 2021, štvrtok. Anežka Pajunková
8. 10. 2021, piatok. Miroslav Chovančák
9. 10. 2021, sobota. Tatiana Trojanová
10. 10. 2021, nedeľa
1. sv. omša Dominika Kukucová- Siteková Katarína Chovančáková
2. sv. omša Daniela Šuvadová Katarína Jančová

11. 10. 2021, pondelok. Mária Novarová
12. 10. 2021, utorok. Martina Cyrulová č. 423
13. 10. 2021, streda. Simona Ogielová
14. 10. 2021, štvrtok. Martina Cyrulová č. 41
15. 10. 2021, piatok. Daniela Chovančáková č. 350
16. 10. 2021, sobota. Daniela Chovančáková č. 365
17. 10. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Margita Škvareková Katarína Hrkľová
2. sv. omša Tatiana Trojanová Miroslav Chovančák

18. 10. 2021, pondelok. Marianna Trojanová
19. 10. 2021, utorok. Marianna Šikyňová
20. 10. 2021, streda. 1. sv. omsa Katarína Chovančáková
21. 10. 2021, štvrtok. Miroslav Novara
22. 10. 2021, piatok. Marián Šikyňa
23. 10. 2021, sobota. Ján Jančo
24. 10. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Simona Ogielová Martina Cyrulová č. 41
2. sv. omša Marta Šprláková Janka Šuvadová

25. 10. 2021, pondelok. Anežka Pajunková
26. 10. 2021, utorok. Katarína Jančová
27. 10. 2021, streda. Daniela Šuvadová
28. 10. 2021, štvrtok. Mária Novarová
29. 10. 2021, piatok. Dominika Kukucová- Siteková
30. 10. 2021, sobota. Martina Cyrulová č. 423
31. 10. 2021, nedeľa.
1. sv. omša Marianna Trojanová Marianna Šikyňová
2. sv. omša Daniela Chovančáková č. 350 Daniela Chovančáková č. 365