Farnosť Suchá Hora

služby lektorov

11. - 24. 1. 2021

11. 1. 2021, pondelok. Anežka Pajunková
12. 1. 2021, utorok. Daniela Šuvadová
13. 1. 2021, streda. Daniela Chovančáková č.350
14. 1. 2021, štvrtok. Martina Cyrulová č. 423
15. 1. 2021, piatok. Dominika Kukucová
16. 1. 2021, sobota. Katarína Chovančáková
17. 1. 2021, nedeľa. Miroslav Novara
18. 1. 2021, pondelok. Janka Šuvadová
19. 1. 2021, utorok. Miroslava Drahulová
20. 1. 2021, streda. Marián Šikyňa
21. 1. 2021, štvrtok. Margita Škvareková
22. 1. 2021, piatok. Soňa Šikyňová
23. 1. 2021, sobota. Katarína Paliderová
24. 1. 2021, nedeľa. Martina Cyrulová č.41