Liturgický kalendár

História

Z histórie farnosti Suchá Hora. 

Prvá písomná zmienka o obci Suchá Hora je z roku 1566. Obec od svojho vzniku patrila do farnosti Trstená, kde bola farnosť už od roku 1397. V 17. storočí žili v obci katolíci aj evanjelici. Cirkevný historik a kňaz Dr. Štefan Šmálik píše, že vizitátor evanjelickej cirkvi  09.10. 1654 vyratával filiálky farnosti v Trstenej kde spomína aj Suchú Horu. V roku 1787 bola založená katolícka farnosť v Hladovke. Od tohto času veriaci obce Suchá Hora teda patrili ako filiálka do farnosti Hladovka. V roku 1789 bola postavená drevená budova fary v Hladovke. Drevený kostolík na mieste, kde teraz stojí socha svätého Floriána bol postavený pred rokom 1700. Nový murovaný kostol bol v Hladoveke postavený v rokoch 1800 až 1808. Vo filálke Suchá Hora kostol nebol a veriaci na bohoslužby dochádzali do Hladovky. V roku 1935 sa začala stavba murovaného kostola v Suchej Hore. Tento kostol bol v roku 1995 prestavbou rozšírený a predĺžený. Farnosť Hladovka s filálkou Suchá Hora patrili od roku 1776 do vtedy zriadeného Spišského biskupstva. V 20. storoží bolo krátke obdobie, keď tieto obce boli pripojené k Poľsku. V čase pripojenia oboch obcí k Poľsku tu pôsobili poľskí kňazi.

Dňa 01. 07. 2006 sa z farnosti Hladovka oddeľuje filiálka Suchá Hora a stáva sa samostatnou farnosťou.