Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Suchá Hora
fara55

Adresa:
Suchá Hora č. 410
027 13  Suchá Hora

Farár:
Mgr. Jozef Svitek

tel: 043/539 74 35

e-mail:
rkfusuchahora@gmail.com