Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Suchá Hora
fara55

Adresa:
Suchá Hora č. 410
027 13  Suchá Hora

Farár:

Mgr. Ing. Ľuboš Satina

tel: 043/539 74 35

e-mail: sucha_hora@kapitula.sk
farasuchahora@oravanet.sk